ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 12395
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Burmannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Burmanniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 1290
Collected date

วันที่เก็บ

13 Oct 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Saprophyte in hill evergreen forest near stream. Flower 3 lobes, with yellow tint at tip.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7552 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7552
2. 7601 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7601
3. 8070 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8070
4. 8209 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8209
5. 15996 Burmannia sp. S. Watthana 690
6. 18459 Burmannia sp. P. Suksathan 2786
7. 18482 Burmannia sp. P. Suksathan 2809
8. 18878 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1126
9. 19019 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 19019
10. 19268 Burmannia sp. S. Watthana, M. wongnak 979
11. 21368 Burmannia sp. S. Watthana 1375
12. 21549 Burmannia sp. S. Watthana 1444
13. 21581 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
14. 21742 Burmannia sp. S. Watthana, P. Suksathan 1534
15. 21803 Burmannia sp. S. Watthana, P. Suksathan 1595
16. 22364 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1934
17. 22366 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1936
18. 25792 Burmannia sp. C. Maknoi 328
19. 25794 Burmannia sp. C. Maknoi 330
20. 25932 Burmannia sp. P. Suksathan 3589
21. 25940 Burmannia sp. P. Suksathan 3597
22. 28508 Burmannia sp. S. Pumicong 388
23. 29386 Burmannia sp. P. Suksathan 1200
24. 29432 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
25. 31797 Burmannia sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1204
26. 36102 Burmannia sp. S. Watthana 2492
27. 36465 Burmannia sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3109
28. 40949 Burmannia sp. K. Kertsawang 939
29. 48233 Burmannia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 38
30. 48370 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 51890
31. 50307 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52224
32. 54207 Burmannia sp. M. Norsaengsri, P. Panyachan 8224
33. 54193 Burmannia sp. M. Norsaengsri 5974
34. 57218 Burmannia sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 65
35. 68023 Burmannia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 38
36. 76590 Burmannia sp. C. Maknoi 7159
37. 77829 Burmannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong, M. Soukhavong L1 44
38. 81465 Burmannia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11711
39. 83971 Burmannia sp. M. Pinyosak, P. Vessumrit 268
40. 85956 Burmannia sp. K. Wangwasit 41013 6
41. 86388 Burmannia sp. M. Wongnak 187
42. 102003 Burmannia sp. K. Kertsawang 4267
43. 102041 Burmannia sp. K. Kertsawang 4305
44. 102070 Burmannia sp. K. Kertsawang 4334
45. 102113 Burmannia sp. K. Kertsawang 4377
46. 102115 Burmannia sp. K. Kertsawang 4379
47. 139230 Burmannia sp. Supalak Pumikong 2019 151

ปิด

QR code