ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 117669
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Solena heterophylla Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

Cucurbitaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 39
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest; roadsides. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 856 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 856
2. 1559 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 1559
3. 2022 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 2022
4. 5176 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 5176
5. 7048 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 7048
6. 8932 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 8932
7. 9195 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 9195
8. 9437 Solena heterophylla Lour. W. Nanakorn et al. 9437
9. 10928 Solena heterophylla Lour. Serm 55
10. 17503 Solena heterophylla Lour. W. Boonchai 3
11. 20897 Solena heterophylla Lour. P. Suksathan 3015
12. 25018 Solena heterophylla Lour. C. Glamwaewwong 968
13. 36032 Solena heterophylla Lour. Jatupol K. 08 373
14. 36203 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2803
15. 45551 Solena heterophylla Lour. Pooma, R., Phattarahirankanok K., Sirimongkol S. 6282
16. 45773 Solena heterophylla Lour. D. Khrueasan MS 593
17. 47979 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 7148
18. 50776 Solena heterophylla Lour. S. Watthana 3505
19. 50964 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 5451
20. 51103 Solena heterophylla Lour. W. Pongamornkul 2709
21. 53232 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7700
22. 53318 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7985
23. 54197 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 5978
24. 56494 Solena heterophylla Lour. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 51101
25. 59787 Solena heterophylla Lour. C. Pitaksantipap 21
26. 60750 Solena heterophylla Lour. Law Shine 88288
27. 63858 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9876
28. 64076 Solena heterophylla Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2476
29. 64077 Solena heterophylla Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2477
30. 66020 Solena heterophylla Lour. K. Srithi 533
31. 71333 Solena heterophylla Lour. W. Pongamornkul 3773
32. 75482 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95164
33. 75848 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95154
34. 75865 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94406
35. 75992 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95386
36. 76432 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Mang, Tun Tin, Law Shine 94324
37. 82059 Solena heterophylla Lour. M. Norsaengsri 12092
38. 83820 Solena heterophylla Lour. P. Phaosrichai 206
39. 84609 Solena heterophylla Lour. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia, P. Panyachan 3851
40. 87402 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 244
41. 87341 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 183
42. 92226 Solena heterophylla Lour. Khin Myo Htwe 32557
43. 92702 Solena heterophylla Lour. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 93
44. 104911 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi 6067
45. 104957 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi 6114
46. 106833 Solena heterophylla Lour. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 553
47. 115145 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 680
48. 123084 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 78
49. 123101 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 95
50. 123150 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 144
51. 123175 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 169
52. 123230 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 224
53. 123387 Solena heterophylla Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 381
54. 123542 Solena heterophylla Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 80
55. 125449 Solena heterophylla Lour. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 574
56. 139492 Solena heterophylla Lour. T. Choopan et al. 2021 69
57. 140383 Solena heterophylla Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100304

ปิด

QR code