ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 118201
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasianthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Pan-in 161
Collected date

วันที่เก็บ

22 Jul 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in pine forest; forest ground. Fruit white with hairs.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

105    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 611 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 611
2. 929 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 929
3. 3856 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3856
4. 3859 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3859
5. 3862 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3862
6. 3904 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3904
7. 4030 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 4030
8. 6193 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6193
9. 6287 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6287
10. 6317 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6317
11. 7500 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7500
12. 7538 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7538
13. 10538 Lasianthus sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 199
14. 11926 Lasianthus sp. M. Norsaengsri s.n.
15. 12036 Lasianthus sp. W. Pongamornkul 322
16. 12459 Lasianthus sp. P. Suksathan 1354
17. 15715 Lasianthus sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1817
18. 18795 Lasianthus sp. W. Nanakorn 693
19. 18823 Lasianthus sp. W. Nanakorn 1108
20. 19220 Lasianthus sp. S. Watthana, T. Riyapan 931
21. 20451 Lasianthus sp. P. Thongson 196
22. 21141 Lasianthus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2015
23. 27888 Lasianthus sp. K. Wangwasit 50615 32
24. 27895 Lasianthus sp. K. Wangwasit 50615 40
25. 28335 Lasianthus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 16
26. 30089 Lasianthus sp. S. Watthana 2360
27. 35770 Lasianthus sp. C. Maknoi 1702
28. 37124 Lasianthus sp. C. Maknoi 2006
29. 37387 Lasianthus sp. S. Watthana 2660
30. 36501 Lasianthus sp. C. Maknoi 1821
31. 37077 Lasianthus sp. P. Suksathan 4646
32. 38209 Lasianthus sp. P. Wessumritt 143
33. 38295 Lasianthus sp. P. Wessumritt 272
34. 38326 Lasianthus sp. P. Srisanga, P. Suksathan 3259
35. 38469 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2241
36. 38487 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2259
37. 38519 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2291
38. 42230 Lasianthus sp. Wang Hong 8373
39. 42707 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6170
40. 45188 Lasianthus sp. M. Tanaros 591
41. 45184 Lasianthus sp. M. Tanaros 587
42. 46398 Lasianthus sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 33
43. 47009 Lasianthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 230
44. 48490 Lasianthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38340
45. 48755 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T 61639
46. 48756 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T 61641
47. 48768 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T 61661
48. 50489 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx 50
49. 50525 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx 146
50. 50584 Lasianthus sp. P. Wessumritt 169
51. 50887 Lasianthus sp. S. Watthana 3619
52. 56032 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8647
53. 56416 Lasianthus sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51334
54. 56836 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2026
55. 62296 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 2555 583
56. 62335 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 2555 622
57. 65335 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2402
58. 65644 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10134
59. 65794 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10287
60. 66067 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10311
61. 72825 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10935
62. 73163 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 11333
63. 73834 Lasianthus sp. P. Phaosrichai 76
64. 75451 Lasianthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95108
65. 76586 Lasianthus sp. C. Maknoi 7155
66. 78989 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 185
67. 79058 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 253
68. 79107 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 302
69. 79454 Lasianthus sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 331
70. 79978 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97387
71. 79984 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97334
72. 80857 Lasianthus sp. K. Phoutthavong et al. 450
73. 83742 Lasianthus sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2769
74. 83862 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 576
75. 83878 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 592
76. 90184 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 107
77. 89601 Lasianthus sp. C. Maknoi 6356
78. 89606 Lasianthus sp. C. Maknoi 6360
79. 89608 Lasianthus sp. C. Maknoi 6361
80. 91281 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 482
81. 94346 Lasianthus sp. N. Muangyen 1473
82. 94459 Lasianthus sp. N. Muangyen 1586
83. 104778 Lasianthus sp. C. Maknoi 5654
84. 104827 Lasianthus sp. C. Maknoi 5703
85. 107329 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 91
86. 110752 Lasianthus sp. N. Muangyen 1961
87. 112946 Lasianthus sp. K. Kertsawang 3784
88. 117612 Lasianthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1704
89. 118004 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 374
90. 123254 Lasianthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 248
91. 128587 Lasianthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2027
92. 131523 Lasianthus sp. Chusie Trisonthi BD 109
93. 131526 Lasianthus sp. Chusie Trisonthi BD 120
94. 132973 Lasianthus sp. Supalak Pumikong 2019 197
95. 133393 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 176
96. 133482 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 266
97. 133557 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 342
98. 133712 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 497
99. 137770 Lasianthus sp. K. Inthamma 1354
100. 138292 Lasianthus sp. K. Inthamma 1568
101. 138688 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in 563
102. 139276 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in 633
103. 141856 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3842
104. 141860 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3846
105. 142678 Lasianthus sp. C. Maknoi et al. 5090

ปิด

QR code