ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 118371
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Merremia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 259
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in deciduous dipterocarp forest; forest ground. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20236 Merremia sp. M. Norsaengsri 1295
2. 30945 Merremia sp. K. Kertsawang 651
3. 46483 Merremia sp. W. Pongamornkul 2558
4. 49249 Merremia sp. Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1392
5. 51332 Merremia sp. M. Norsaengsri 2780
6. 53353 Merremia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8020
7. 58506 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9541
8. 58542 Merremia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9577
9. 60238 Merremia sp. Zhou Shishun 3185
10. 62937 Merremia sp. C. Lakoet 274
11. 67252 Merremia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 765
12. 67330 Merremia sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8154
13. 75204 Merremia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2361
14. 78818 Merremia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-96
15. 87706 Merremia sp. Saensouk et al. 92
16. 90192 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-115
17. 90222 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-145
18. 90079 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-2
19. 90425 Merremia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-347
20. 95530 Merremia sp. N. Muangyen 1727
21. 95910 Merremia sp. N. Muangyen 1866
22. 95927 Merremia sp. N. Muangyen 1883
23. 98359 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-239
24. 98360 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-240
25. 102145 Merremia sp. K. Kertsawang 4409
26. 106297 Merremia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 752
27. 107579 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-366
28. 107550 Merremia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-336
29. 108325 Merremia sp. W. Pongamornkul 6533
30. 110808 Merremia sp. N. Muangyen 2021
31. 112870 Merremia sp. K. Kertsawang 3708
32. 113065 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6670
33. 113071 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6676
34. 113100 Merremia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6705
35. 117105 Merremia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-298
36. 120954 Merremia sp. N. Muangyen 2936
37. 121001 Merremia sp. N. Muangyen 2983
38. 121104 Merremia sp. N. Muangyen 3086

ปิด

QR code