ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 118228
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scurrula sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Loranthaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Suthanya K 32
Collected date

วันที่เก็บ

6 Nov 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub in hill evergreen forest; forest ground. Flower brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1238 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 1238
2. 1900 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 1900
3. 2864 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 2864
4. 3451 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 3451
5. 5959 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 5959
6. 8110 Scurrula sp. W. Nanakorn et al. 8110
7. 18812 Scurrula sp. W. Nanakorn 1100
8. 31254 Scurrula sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2929
9. 31654 Scurrula sp. C. Maknoi 1029
10. 35097 Scurrula sp. W. Pongamornkul 2175
11. 35248 Scurrula sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8041
12. 35737 Scurrula sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8592
13. 41124 Scurrula sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5573
14. 44785 Scurrula sp. Piyawan Winichainan HN 1149
15. 49028 Scurrula sp. M. Tagawa, T. Shimizu, H. Koyama, A. Nalamphoon T 9510
16. 49029 Scurrula sp. K. Iwatsuki, N. Fukuoka, A. Chintayungkun T 9612
17. 49928 Scurrula sp. M. Norsaengsri 6448
18. 49875 Scurrula sp. M. Norsaengsri 6395
19. 53795 Scurrula sp. C. Maknoi 3076
20. 73694 Scurrula sp. W. Pongamornkul 4104
21. 80570 Scurrula sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 385
22. 84062 Scurrula sp. W. Pongamornkul 4848
23. 87545 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 387
24. 88563 Scurrula sp. N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 414
25. 90303 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 226
26. 94178 Scurrula sp. W. Pongamornkul 5878
27. 95998 Scurrula sp. P. Phaosrichai 396
28. 98548 Scurrula sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 25
29. 100816 Scurrula sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 419
30. 105238 Scurrula sp. C. Maknoi 6474
31. 106289 Scurrula sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 744
32. 106016 Scurrula sp. W. Pongamornkul 6492
33. 108514 Scurrula sp. T. Choopan et al. 2017 198
34. 111180 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 128
35. 112992 Scurrula sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 24
36. 114911 Scurrula sp. T. Choopan et al. 2018 201
37. 116461 Scurrula sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 85
38. 116423 Scurrula sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 47
39. 118259 Scurrula sp. K. Inthamma 147
40. 118344 Scurrula sp. K. Inthamma 232
41. 120692 Scurrula sp. N. Muangyen 2674
42. 122610 Scurrula sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 81
43. 123001 Scurrula sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 472
44. 123519 Scurrula sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 57
45. 137705 Scurrula sp. K. Inthamma 1289
46. 138369 Scurrula sp. K. Inthamma 1645
47. 142551 Scurrula sp. W. Pongamornkul 8852

ปิด

QR code