ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 119021
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Celastrus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CELASTRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

K. Inthamma 608
Collected date

วันที่เก็บ

8 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dry evergreen forest; roadsides. Climber. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8753 Celastrus sp. P. Thongson 15
2. 9916 Celastrus sp. S. Watthana & S. Siriphum 3
3. 17694 Celastrus sp. P. Srisanga 1473
4. 27899 Celastrus sp. K. Wangwasit 050615-45
5. 37740 Celastrus sp. J.F. Maxwell 06-727
6. 46053 Celastrus sp. C. Maknoi 3748
7. 46055 Celastrus sp. C. Maknoi 3750
8. 47202 Celastrus sp. Chusie KY139
9. 54489 Celastrus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6988
10. 56484 Celastrus sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051410
11. 58486 Celastrus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9521
12. 60836 Celastrus sp. Ling Shein Man 087127
13. 61246 Celastrus sp. Ling Shein Man 087943
14. 63338 Celastrus sp. Li-Jianwu 914
15. 63463 Celastrus sp. M. Norsaengsri 6719
16. 71638 Celastrus sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091079
17. 72878 Celastrus sp. M. Norsaengsri 10995
18. 73150 Celastrus sp. M. Norsaengsri 11320
19. 74772 Celastrus sp. W. Pongamornkul 04246
20. 75552 Celastrus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094493
21. 78063 Celastrus sp. W. Pongamornkul 4408
22. 79633 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097302
23. 79634 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097351
24. 79635 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097396
25. 79636 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097397
26. 79637 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097439
27. 79638 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097750
28. 79639 Celastrus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097802
29. 80455 Celastrus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-270
30. 83168 Celastrus sp. W. Pongamornkul 4704
31. 92842 Celastrus sp. D. Argyriou 622
32. 93359 Celastrus sp. S. Samosorn 15
33. 104930 Celastrus sp. C. Maknoi 6087
34. 111734 Celastrus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-254
35. 116890 Celastrus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-082
36. 119012 Celastrus sp. K. Inthamma 599
37. 119013 Celastrus sp. K. Inthamma 600
38. 123534 Celastrus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-072
39. 136409 Celastrus sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3434
40. 136514 Celastrus sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3539
41. 137943 Celastrus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2837

ปิด

QR code