ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 119040
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Wallichia siamensis Becc.
Family name

ชื่อวงศ์

ARECACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 32
Collected date

วันที่เก็บ

17 Nov 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2378 Wallichia siamensis Becc. W. Nanakorn et al. 2378
2. 12392 Wallichia siamensis Becc. P. Suksathan 1287
3. 15272 Wallichia siamensis Becc. P. Srisanga 987
4. 18582 Wallichia siamensis Becc. P. Srisanga 1742
5. 21010 Wallichia siamensis Becc. M. Norsaengsri 1583
6. 22472 Wallichia siamensis Becc. Ratchada P., Barfod A. and Suksathan P. 4
7. 24245 Wallichia siamensis Becc. R. Pongsattayapipat, P. Suksathan and C. Maknoi 27
8. 27548 Wallichia siamensis Becc. C. Maknoi 735
9. 31441 Wallichia siamensis Becc. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 701
10. 31445 Wallichia siamensis Becc. Anders S. Barfod, P. Suksathan & Katja Anker 705
11. 32364 Wallichia siamensis Becc. J.F. Maxwell 06-675
12. 36063 Wallichia siamensis Becc. Jatupol K. 08-404
13. 36756 Wallichia siamensis Becc. P. Suksathan 4500
14. 40369 Wallichia siamensis Becc. C. Maknoi 2740
15. 46123 Wallichia siamensis Becc. N. Romkham 211
16. 51687 Wallichia siamensis Becc. W. La-ongsri & N. Romkham 1362

ปิด

QR code