ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 119056
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Boonruang 0164
Collected date

วันที่เก็บ

4 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 3-4 m high. Fruit green, 3 locule.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

370
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 292 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 292
2. 739 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 739
3. 8909 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 8909
4. 14373 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Suksathan 1678
5. 30864 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 07-371
6. 31194 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2869
7. 31431 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Wessumritt & W. Boonchai 11
8. 32193 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-193
9. 36905 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 08-128
10. 43676 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner ST0525
11. 43708 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0204
12. 43709 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1273
13. 43738 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1543
14. 51083 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Pongamornkul 2689
15. 55864 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 11-65
16. 76135 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 6681
17. 81232 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7414
18. 82650 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7551
19. 82653 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7554
20. 82781 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7682
21. 85320 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7968
22. 85416 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 8064
23. 110381 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5498
24. 110464 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5580
25. 114619 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4968
26. 116323 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. N. Boonruang 0001
27. 117699 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-069
28. 117885 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-255
29. 117886 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-256
30. 117892 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-262
31. 118014 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-384
32. 118711 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. N. Boonruang 0060
33. 121425 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1045
34. 122551 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1511
35. 126919 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1650
36. 126922 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1653
37. 127648 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2615
38. 128606 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2046

ปิด

QR code