ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 119136
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Boonruang 0246
Collected date

วันที่เก็บ

5 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 2 m high. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

331
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

111    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11709 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 258
2. 12820 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 12820
3. 18943 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 18943
4. 20243 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1302
5. 20308 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1367
6. 24034 Lagerstroemia sp. C. Glamwaewwong 636
7. 27907 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 050616-4
8. 27911 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 050616-8
9. 29014 Lagerstroemia sp. S. Suddee et al. 2579
10. 31692 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1650
11. 34487 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08-318
12. 34515 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08-346
13. 35413 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8231
14. 35416 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8234
15. 35788 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1720
16. 36254 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3039
17. 36921 Lagerstroemia sp. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3137
18. 37906 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 3943
19. 39724 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 4831
20. 42923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3498
21. 45082 Lagerstroemia sp. M. Tanaros 484
22. 45845 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3661
23. 45866 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3682
24. 45896 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3809
25. 45910 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3823
26. 45936 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3850
27. 45938 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3853
28. 46032 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3727
29. 46033 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3728
30. 46036 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3731
31. 47909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7077
32. 48027 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7195
33. 48593 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7344
34. 48749 Lagerstroemia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38650
35. 50081 Lagerstroemia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Chawalit Niyomdham T-26143
36. 50666 Lagerstroemia sp. S. Sawangsawat 221
37. 50760 Lagerstroemia sp. L. Kamkom 8006
38. 54430 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 6867
39. 54443 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6888
40. 55794 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5507
41. 55894 Lagerstroemia sp. S. Porntrai 26
42. 56933 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9243
43. 57101 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 9379
44. 57664 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4081
45. 58082 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9834
46. 58201 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8733
47. 58398 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9433
48. 58511 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9546
49. 60118 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5907
50. 62299 Lagerstroemia sp. Romklao Botanical Garden 0586/2555
51. 63598 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6674
52. 64611 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6929
53. 66127 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 6829
54. 66618 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10463
55. 66621 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10466
56. 66663 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4165
57. 66872 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 3455
58. 67247 Lagerstroemia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 760
59. 68291 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4395
60. 68316 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4419
61. 70849 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 062
62. 70850 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 063
63. 71478 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1015
64. 71489 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1026
65. 72102 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 03982
66. 73149 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11319
67. 75062 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11108
68. 75067 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11115
69. 74745 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 04219
70. 78089 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 4434
71. 77904 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11176
72. 77909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11181
73. 79155 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-350
74. 84318 Lagerstroemia sp. W. Khattiyot 409
75. 85294 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 7942
76. 85355 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 8003
77. 86152 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-156
78. 86153 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-157
79. 86183 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-187
80. 87090 Lagerstroemia sp. C. Glamwaewwong 384/58
81. 88596 Lagerstroemia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 447
82. 90448 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-370
83. 97123 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai 507
84. 98516 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-396
85. 98593 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-070
86. 104869 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 5745
87. 104923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6080
88. 105064 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6253
89. 105234 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6470
90. 105821 Lagerstroemia sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK001
91. 106280 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 735
92. 110116 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 989
93. 110846 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2060
94. 110860 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2075
95. 112457 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1234
96. 112836 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2323
97. 115436 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 5354
98. 116057 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 180912-48
99. 116065 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 180912-56
100. 117431 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1523
101. 117452 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1544
102. 118565 Lagerstroemia sp. K. Kertsawang 3871
103. 118695 Lagerstroemia sp. K. Kertsawang 4001
104. 119120 Lagerstroemia sp. N. Boonruang 0230
105. 120520 Lagerstroemia sp. W. Tanming SP26
106. 124717 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 3294
107. 125370 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 7113
108. 125371 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 7114
109. 128368 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2169
110. 128398 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2199
111. 128465 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2266

ปิด

QR code