ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 119438
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Graphina sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GRAPHIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Pranom Thamsura 6350
Collected date

วันที่เก็บ

1 Feb 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1475
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

52    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 101363 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 290
2. 101364 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 175(3)
3. 101365 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 118(1)
4. 101366 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 197
5. 101367 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 382
6. 101368 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 312
7. 101369 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 50(1)
8. 101377 Graphina sp. S. Khamplew SS.11
9. 101378 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 6141
10. 101379 Graphina sp. S. Khamplew SS.46
11. 101380 Graphina sp. Somphong SP.1
12. 101381 Graphina sp. Somphong SP.5
13. 101382 Graphina sp. Somphong SP.10
14. 101383 Graphina sp. Somphong SP.25
15. 101384 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 6727
16. 101385 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 3757
17. 101386 Graphina sp. Pranom Thamsura PT.104
18. 101387 Graphina sp. S. Khamplew SS.61
19. 101388 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 671
20. 101389 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 982
21. 101390 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 593
22. 101391 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 980
23. 101392 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 950
24. 101393 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 523
25. 101394 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 932
26. 101395 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 779
27. 101396 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 719
28. 101397 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 557
29. 101398 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 487
30. 101399 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 478
31. 101400 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 804
32. 101401 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 479
33. 101402 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 604
34. 101403 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 9(2)
35. 101404 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 57(2)
36. 101405 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 265
37. 101406 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 26(1)
38. 101407 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 59(2)
39. 101408 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 173(4)
40. 101409 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 634
41. 101410 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 646
42. 101411 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 614
43. 101412 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 681
44. 101414 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 925
45. 101415 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 687
46. 106560 Graphina sp. Orrapin OP30
47. 120311 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 306
48. 119812 Graphina sp. Boonrat 6836
49. 119822 Graphina sp. Saowalak 6848
50. 119824 Graphina sp. Chutima 6850
51. 120121 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 27
52. 124149 Graphina sp. Sureeporn Jariangprasert 125

ปิด

QR code