ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 119830
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Haematomma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

HAEMATOMMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Chutima 6856
Collected date

วันที่เก็บ

6 Feb 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1600
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 102759 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
2. 102760 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
3. 102761 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
4. 102762 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
5. 102763 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 282
6. 102764 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 332
7. 102765 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 333
8. 102766 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 331
9. 102767 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 2810
10. 102768 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 4079
11. 102770 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 4963
12. 102771 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 5560.1
13. 102772 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6161
14. 102773 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6282
15. 102774 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6279
16. 102775 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6706
17. 102776 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6802
18. 102777 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6695
19. 106566 Haematomma sp. Orrapin OP49
20. 106573 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 7168
21. 106595 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 7196
22. 106597 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 7198
23. 119675 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6648
24. 119703 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6669
25. 119808 Haematomma sp. Chutima 6831
26. 120367 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 56
27. 119923 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 6916
28. 120074 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 7107
29. 120126 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 5506
30. 120417 Haematomma sp. Sureeporn Jariangprasert 110

ปิด

QR code