ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120197
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5963
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1726
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1118    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
4. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
5. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
6. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
7. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
8. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
9. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
10. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
11. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
12. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
13. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
14. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
15. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
16. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
17. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
18. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
19. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
20. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
21. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
22. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
23. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
24. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
25. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
26. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
27. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
28. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
29. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
30. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
31. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
32. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
33. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
34. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
35. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
36. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
37. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
38. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
39. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
40. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
41. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
42. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
43. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
44. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
45. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
46. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
47. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
48. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
49. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
50. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
51. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
52. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
53. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
54. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
55. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
56. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
57. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
58. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
59. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
60. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
61. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
62. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
63. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
64. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
65. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
66. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
67. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
68. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
69. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
70. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
71. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
72. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
73. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
74. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
75. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
76. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
77. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
78. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
79. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
80. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
81. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
82. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
83. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
84. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
85. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
86. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
87. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
88. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
89. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
90. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
91. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
92. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
93. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
94. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
95. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
96. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
97. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
98. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
99. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
100. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
101. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
102. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
103. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
104. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
105. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
106. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
107. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
108. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
109. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
110. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
111. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
112. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
113. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
114. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
115. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
116. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
117. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
118. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
119. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
120. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
121. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
122. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
123. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
124. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
125. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
126. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
127. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
128. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
129. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
130. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
131. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
132. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
133. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
134. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
135. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
136. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
137. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
138. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
139. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
140. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
141. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
142. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
143. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
144. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
145. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
146. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
147. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
148. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
149. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
150. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
151. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
152. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
153. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
154. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
155. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
156. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
157. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
158. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
159. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
160. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
161. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
162. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
163. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
164. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
165. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
166. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
167. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
168. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
169. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
170. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
171. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
172. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
173. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
174. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
175. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
176. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
177. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
178. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
179. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
180. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
181. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
182. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
183. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
184. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
185. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
186. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
187. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
188. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
189. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
190. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
191. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
192. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
193. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
194. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
195. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
196. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
197. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
198. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
199. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
200. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
201. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
202. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
203. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
204. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
205. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
206. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
207. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
208. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
209. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
210. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
211. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
212. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
213. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
214. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
215. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
216. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
217. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
218. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
219. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
220. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
221. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
222. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
223. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
224. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
225. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
226. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
227. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
228. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
229. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
230. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
231. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
232. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
233. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
234. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
235. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
236. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
237. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
238. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
239. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
240. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
241. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
242. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
243. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
244. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
245. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
246. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
247. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
248. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
249. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
250. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
251. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
252. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
253. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
254. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
255. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
256. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
257. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
258. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
259. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
260. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
261. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
262. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
263. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
264. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
265. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
266. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
267. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
268. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
269. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
270. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
271. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
272. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
273. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
274. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
275. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
276. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
277. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
278. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
279. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
280. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
281. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
282. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
283. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
284. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
285. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
286. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
287. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
288. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
289. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
290. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
291. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
292. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
293. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
294. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
295. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
296. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
297. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
298. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
299. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
300. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
301. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
302. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
303. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
304. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
305. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
306. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
307. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
308. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
309. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
310. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
311. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
312. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
313. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
314. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
315. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
316. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
317. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
318. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
319. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
320. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
321. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
322. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
323. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
324. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
325. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
326. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
327. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
328. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
329. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
330. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
331. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
332. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
333. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
334. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
335. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
336. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
337. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
338. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
339. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
340. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
341. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
342. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
343. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
344. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
345. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
346. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
347. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
348. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
349. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
350. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
351. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
352. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
353. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
354. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
355. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
356. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
357. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
358. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
359. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
360. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
361. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
362. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
363. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
364. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
365. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
366. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
367. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
368. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
369. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
370. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
371. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
372. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
373. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
374. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
375. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
376. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
377. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
378. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
379. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
380. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
381. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
382. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
383. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
384. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
385. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
386. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
387. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
388. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
389. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
390. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
391. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
392. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
393. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
394. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
395. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
396. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
397. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
398. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
399. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
400. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
401. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
402. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
403. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
404. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
405. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
406. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
407. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
408. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
409. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
410. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
411. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
412. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
413. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
414. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
415. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
416. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
417. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
418. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
419. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
420. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
421. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
422. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
423. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
424. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
425. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
426. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
427. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
428. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
429. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
430. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
431. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
432. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
433. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
434. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
435. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
436. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
437. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
438. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
439. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
440. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
441. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
442. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
443. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
444. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
445. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
446. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
447. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
448. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
449. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
450. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
451. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
452. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
453. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
454. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
455. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
456. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
457. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
458. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
459. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
460. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
461. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
462. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
463. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
464. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
465. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
466. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
467. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
468. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
469. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
470. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
471. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
472. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
473. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
474. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
475. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
476. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
477. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
478. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
479. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
480. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
481. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
482. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
483. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
484. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
485. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
486. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
487. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
488. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
489. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
490. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
491. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
492. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
493. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
494. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
495. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
496. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
497. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
498. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
499. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
500. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
501. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
502. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
503. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
504. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
505. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
506. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
507. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
508. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
509. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
510. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
511. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
512. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
513. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
514. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
515. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
516. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
517. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
518. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
519. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
520. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
521. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
522. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
523. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
524. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
525. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
526. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
527. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
528. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
529. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
530. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
531. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
532. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
533. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
534. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
535. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
536. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
537. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
538. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
539. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
540. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
541. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
542. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
543. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
544. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
545. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
546. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
547. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
548. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
549. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
550. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
551. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
552. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
553. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
554. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
555. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
556. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
557. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
558. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
559. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
560. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
561. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
562. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
563. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
564. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
565. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
566. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
567. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
568. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
569. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
570. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
571. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
572. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
573. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
574. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
575. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
576. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
577. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
578. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
579. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
580. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
581. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
582. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
583. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
584. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
585. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
586. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
587. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
588. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
589. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
590. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
591. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
592. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
593. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
594. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
595. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
596. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
597. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
598. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
599. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
600. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
601. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
602. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
603. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
604. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
605. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
606. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
607. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
608. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
609. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
610. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
611. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
612. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
613. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
614. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
615. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
616. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
617. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
618. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
619. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
620. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
621. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
622. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
623. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
624. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
625. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
626. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
627. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
628. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
629. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
630. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
631. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
632. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
633. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
634. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
635. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
636. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
637. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
638. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
639. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
640. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
641. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
642. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
643. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
644. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
645. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
646. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
647. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
648. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
649. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
650. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
651. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
652. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
653. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
654. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
655. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
656. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
657. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
658. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
659. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
660. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
661. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
662. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
663. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
664. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
665. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
666. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
667. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
668. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
669. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
670. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
671. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
672. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
673. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
674. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
675. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
676. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
677. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
678. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
679. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
680. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
681. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
682. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
683. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
684. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
685. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
686. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
687. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
688. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
689. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
690. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
691. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
692. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
693. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
694. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
695. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
696. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
697. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
698. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
699. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
700. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
701. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
702. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
703. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
704. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
705. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
706. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
707. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
708. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
709. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
710. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
711. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
712. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
713. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
714. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
715. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
716. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
717. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
718. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
719. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
720. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
721. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
722. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
723. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
724. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
725. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
726. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
727. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
728. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
729. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
730. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
731. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
732. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
733. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
734. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
735. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
736. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
737. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
738. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
739. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
740. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
741. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
742. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
743. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
744. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
745. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
746. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
747. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
748. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
749. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
750. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
751. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
752. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
753. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
754. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
755. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
756. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
757. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
758. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
759. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
760. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
761. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
762. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
763. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
764. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
765. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
766. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
767. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
768. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
769. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
770. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
771. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
772. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
773. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
774. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
775. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
776. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
777. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
778. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
779. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
780. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
781. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
782. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
783. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
784. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
785. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
786. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
787. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
788. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
789. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
790. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
791. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
792. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
793. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
794. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
795. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
796. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
797. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
798. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
799. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
800. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
801. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
802. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
803. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
804. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
805. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
806. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
807. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
808. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
809. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
810. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
811. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
812. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
813. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
814. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
815. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
816. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
817. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
818. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
819. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
820. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
821. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
822. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
823. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
824. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
825. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
826. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
827. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
828. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
829. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
830. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
831. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
832. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
833. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
834. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
835. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
836. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
837. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
838. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
839. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
840. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
841. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
842. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
843. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
844. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
845. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
846. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
847. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
848. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
849. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
850. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
851. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
852. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
853. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
854. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
855. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
856. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
857. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
858. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
859. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
860. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
861. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
862. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
863. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
864. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
865. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
866. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
867. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
868. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
869. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
870. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
871. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
872. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
873. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
874. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
875. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
876. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
877. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
878. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
879. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
880. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
881. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
882. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
883. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
884. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
885. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
886. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
887. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
888. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
889. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
890. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
891. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
892. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
893. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
894. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
895. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
896. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
897. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
898. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
899. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
900. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
901. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
902. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
903. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
904. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
905. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
906. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
907. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
908. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
909. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
910. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
911. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
912. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
913. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
914. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
915. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
916. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
917. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
918. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
919. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
920. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
921. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
922. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
923. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
924. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
925. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
926. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
927. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
928. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
929. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
930. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
931. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
932. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
933. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
934. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
935. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
936. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
937. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
938. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
939. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
940. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
941. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
942. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
943. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
944. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
945. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
946. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
947. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
948. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
949. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
950. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
951. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
952. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
953. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
954. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
955. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
956. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
957. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
958. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
959. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
960. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
961. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
962. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
963. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
964. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
965. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
966. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
967. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
968. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
969. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
970. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
971. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
972. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
973. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
974. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
975. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
976. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
977. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
978. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
979. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
980. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
981. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
982. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
983. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
984. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
985. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
986. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
987. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
988. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
989. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
990. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
991. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
992. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
993. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
994. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
995. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
996. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
997. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
998. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
999. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
1000. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1001. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1002. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1003. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1004. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1005. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1006. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1007. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1008. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1009. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1010. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1011. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651
1012. 119268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3318
1013. 119783 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6798
1014. 119786 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6803
1015. 119816 Pertusaria sp. Juthamanee 6840
1016. 119827 Pertusaria sp. Chutima 6853
1017. 119862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6885
1018. 120203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5987
1019. 120204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5998
1020. 120206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5997
1021. 120207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6000
1022. 120208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5999
1023. 120209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5996
1024. 120210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6002
1025. 120211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6003
1026. 120212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5338
1027. 120218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6297
1028. 120220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5968
1029. 120223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6284
1030. 120224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5967
1031. 120226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5854
1032. 120227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5427
1033. 120228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5428
1034. 120229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5434
1035. 120230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5373
1036. 120240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5360
1037. 120241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6276
1038. 120242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6277
1039. 120243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6278
1040. 120244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6280
1041. 120245 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6285
1042. 120246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6286
1043. 120248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6153
1044. 120249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6152
1045. 120250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5326
1046. 120255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5833
1047. 120256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5799
1048. 120257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5772
1049. 120258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5767
1050. 120259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5372
1051. 120267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5838
1052. 120268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6154
1053. 120269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5361
1054. 120279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5379
1055. 120280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5381
1056. 120281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5382
1057. 120282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5400
1058. 120283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5941
1059. 120284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5341
1060. 120286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6212
1061. 120287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6157
1062. 120291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5604
1063. 120292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5583
1064. 120296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5471
1065. 120298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5840
1066. 120299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5420
1067. 120300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5418
1068. 120302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5412
1069. 120304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5370
1070. 120332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 19
1071. 120379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 68
1072. 119874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6897
1073. 119880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6938
1074. 119920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6913
1075. 119958 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6990
1076. 120125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5597
1077. 120127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5727
1078. 120128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5962
1079. 120129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5994
1080. 120130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6018
1081. 120131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6200
1082. 120132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6273
1083. 120134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5327
1084. 120138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5350
1085. 120139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5351
1086. 120144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5364
1087. 120159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5411
1088. 120160 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5413
1089. 120161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5417
1090. 120166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5344
1091. 120171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6228
1092. 120172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6222
1093. 120173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6223
1094. 120174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6224
1095. 120175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6225
1096. 120176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6226
1097. 120177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6227
1098. 120178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6229
1099. 120179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6230
1100. 120181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5977
1101. 120182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5410
1102. 120183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5423
1103. 120184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5970
1104. 120185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5971
1105. 120186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5972
1106. 120187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5974
1107. 120188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5973
1108. 120190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5979
1109. 120191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5983
1110. 120192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5984
1111. 120193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5985
1112. 120194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5986
1113. 120196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5964
1114. 120198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5969
1115. 120199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5988
1116. 120200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5992
1117. 120201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6001
1118. 120202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5863

ปิด

QR code