ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120231
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria mundula Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5940
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1740
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99294 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2449
2. 99295 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2730
3. 99296 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2861
4. 99297 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4263
5. 99298 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2740
6. 99299 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4245
7. 99300 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4276
8. 99301 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2738
9. 99302 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4267
10. 99303 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4279
11. 99304 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2862
12. 99305 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2446
13. 99306 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2427
14. 99307 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2414
15. 99308 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2725
16. 99309 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2867
17. 99310 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3448
18. 99311 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2812
19. 99312 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4198
20. 99313 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4197
21. 99314 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2789
22. 99315 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2786
23. 99316 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2463
24. 99317 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4192
25. 99318 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4199
26. 99319 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4201
27. 99320 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4190
28. 99321 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2451
29. 99322 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2450
30. 99323 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2784
31. 99324 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2801
32. 99325 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3561
33. 99326 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3556
34. 99327 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4315
35. 99328 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3819
36. 99329 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2982
37. 99330 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2595
38. 99331 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2645
39. 99332 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2616.2
40. 99333 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4434
41. 99334 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3789
42. 99335 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1331
43. 99336 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3771
44. 99337 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3791
45. 99338 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1809
46. 99339 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4422
47. 99340 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4417
48. 99341 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4719
49. 99342 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4711
50. 99343 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4657
51. 99344 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3626
52. 99345 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4029
53. 99346 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4627
54. 99347 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2633
55. 99348 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2983
56. 99349 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3603
57. 99350 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2984
58. 99351 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2982
59. 100279 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5433
60. 100337 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5497
61. 100342 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5503
62. 100555 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6040
63. 102911 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5818
64. 103098 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5020
65. 103156 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4776
66. 103436 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4696
67. 103444 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4749
68. 103446 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4782

ปิด

QR code