ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120583
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2349
Collected date

วันที่เก็บ

29 Aug 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1-1.5 m high in dry evergreen forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10887 Amomum sp. W. Nanakorn et al. 10887
2. 15639 Amomum sp. P. Suksathan 1723
3. 20620 Amomum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat  1519
4. 25680 Amomum sp. C. Maknoi 217
5. 27334 Amomum sp. P. Kumphet sn. 20
6. 27742 Amomum sp. C. Maknoi 928
7. 29412 Amomum sp. P. Suksathan 3887
8. 30352 Amomum sp. C. Maknoi 1491
9. 30353 Amomum sp. C. Maknoi 1492
10. 30423 Amomum sp. P. Suksathan 4123
11. 30452 Amomum sp. P. Suksathan 4173
12. 30472 Amomum sp. P. Suksathan 4192
13. 30657 Amomum sp. P. Suksathan 4277
14. 30972 Amomum sp. K. Kertsawang 678
15. 31125 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2800
16. 31126 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2801
17. 31492 Amomum sp. C. Maknoi 1614
18. 31833 Amomum sp. C. Maknoi 1552
19. 32326 Amomum sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2403
20. 34064 Amomum sp. W. Pongamornkul 1989
21. 34069 Amomum sp. W. Pongamornkul 1994
22. 35766 Amomum sp. C. Maknoi 1698
23. 38972 Amomum sp. W. Pongamornkul 2317
24. 45376 Amomum sp. N. Romkham 26
25. 45528 Amomum sp. N. Romkham 178
26. 46178 Amomum sp. N. Romkham 266
27. 51864 Amomum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7919
28. 62127 Amomum sp. D. Khrueasan MS691
29. 65797 Amomum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10290
30. 66075 Amomum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10319
31. 68723 Amomum sp. M. Norsaengsri 10634
32. 68879 Amomum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089522
33. 70437 Amomum sp. C. Maknoi 3304
34. 70438 Amomum sp. C. Maknoi 3305
35. 72475 Amomum sp. P. Phaosrichai 33
36. 73871 Amomum sp. P. Phaosrichai 113
37. 73872 Amomum sp. P. Phaosrichai 114
38. 74211 Amomum sp. P. Phaosrichai 183
39. 74325 Amomum sp. P. Phaosrichai 184
40. 78248 Amomum sp. V. Nguanchoo 479
41. 78997 Amomum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-193
42. 80785 Amomum sp. K. Phoutthavong et al. 523
43. 81407 Amomum sp. M. Norsaengsri 12202
44. 82872 Amomum sp. M. Norsaengsri 12256
45. 83045 Amomum sp. M. Norsaengsri 12429
46. 84184 Amomum sp. W. Pongamornkul 4970
47. 85697 Amomum sp. W. Pongamornkul 5038
48. 85521 Amomum sp. C. Maknoi 8220
49. 89507 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB177
50. 89518 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
51. 89590 Amomum sp. W. Pongamornkul 5609
52. 92049 Amomum sp. S. Saengvirotjanapat 627
53. 92593 Amomum sp. P. Phaosrichai 311
54. 92594 Amomum sp. P. Phaosrichai 312
55. 92595 Amomum sp. P. Phaosrichai 313
56. 92598 Amomum sp. P. Phaosrichai 316
57. 93375 Amomum sp. Aomtip petbanna 06
58. 93461 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB178
59. 93463 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB181
60. 93464 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB182
61. 93465 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
62. 93472 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB196
63. 95737 Amomum sp. W. Pongamornkul 6021
64. 97050 Amomum sp. P. Phaosrichai 434
65. 98701 Amomum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-178
66. 101068 Amomum sp. W. Pongamornkul 6089
67. 101070 Amomum sp. W. Pongamornkul 6091
68. 101071 Amomum sp. W. Pongamornkul 6092
69. 104701 Amomum sp. C. Maknoi 5576
70. 104850 Amomum sp. C. Maknoi 5726
71. 107205 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 32
72. 107206 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 33
73. 107001 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 713
74. 107018 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 730
75. 107179 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 6
76. 107180 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 7
77. 107185 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 12
78. 112287 Amomum sp. Buasroi Mala 22
79. 112649 Amomum sp. N. Muangyen 2136
80. 112815 Amomum sp. N. Muangyen 2302
81. 113714 Amomum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-415
82. 113915 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-165
83. 114106 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-356
84. 117094 Amomum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-287
85. 117935 Amomum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-305
86. 123418 Amomum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-412
87. 125404 Amomum sp. W. Pongamornkul 7147
88. 125405 Amomum sp. W. Pongamornkul 7148
89. 132648 Amomum sp. A. Nuammee 526
90. 132813 Amomum sp. W. Pongamornkul 7581
91. 132923 Amomum sp. S. Pumikong 2019 80
92. 133963 Amomum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3483
93. 137760 Amomum sp. K. Inthamma 1344

ปิด

QR code