ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120697
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2679
Collected date

วันที่เก็บ

27 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1,000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

152    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8125 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8125
2. 8848 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8848
3. 12098 Argyreia sp. S. Sasrirat s.n.
4. 18978 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 18978
5. 19259 Argyreia sp. S. Watthana and M. Wongnak 970
6. 21688 Argyreia sp. S. Watthana 1480
7. 30295 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1250
8. 31667 Argyreia sp. C. Maknoi 1042
9. 31780 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1187
10. 31795 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1202
11. 38829 Argyreia sp. C. Maknoi 2499
12. 40440 Argyreia sp. C. Maknoi 2811
13. 40292 Argyreia sp. C. Maknoi 2654
14. 43385 Argyreia sp. D. Khrueasan MS681
15. 45253 Argyreia sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6269
16. 46904 Argyreia sp. M. Tanaros 377
17. 49095 Argyreia sp. S. Watthana 3354
18. 49270 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370
19. 49271 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1362
20. 49272 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1359
21. 49273 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366
22. 50334 Argyreia sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416
23. 50922 Argyreia sp. S. Watthana 3655
24. 51192 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2798
25. 51327 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2775
26. 51362 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2810
27. 52706 Argyreia sp. C. Maknoi 2875
28. 52815 Argyreia sp. C. Maknoi 2984
29. 53648 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2843
30. 53492 Argyreia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1521
31. 54045 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8229
32. 57270 Argyreia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0168
33. 59616 Argyreia sp. T. Khambai 27
34. 62147 Argyreia sp. W. Boonchai & M. Norsaengsri 0151
35. 62353 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0640/2555
36. 62937 Argyreia sp. C. Lakoet 274
37. 63929 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9948
38. 64345 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2894
39. 64450 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2999
40. 64478 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3027
41. 64576 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3125
42. 64579 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3128
43. 65630 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10120
44. 66321 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3361
45. 68749 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10660
46. 68718 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10629
47. 69025 Argyreia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 647
48. 71332 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3772
49. 71435 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3875
50. 72448 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095469
51. 72450 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095334
52. 72452 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095208
53. 72453 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095008
54. 72454 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094992
55. 72456 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094719
56. 72493 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094296
57. 73475 Argyreia sp. C. Lakoet 0635
58. 73500 Argyreia sp. C. Lakoet 0660
59. 73613 Argyreia sp. W. Pongamornkul 04023
60. 74851 Argyreia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10833
61. 75116 Argyreia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508
62. 79354 Argyreia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 4
63. 80312 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-128
64. 80221 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-37
65. 80230 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-46
66. 80289 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-105
67. 80328 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-143
68. 80403 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-218
69. 80504 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-319
70. 80849 Argyreia sp. K. Phoutthavong et al. 476
71. 83264 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4799
72. 83239 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4774
73. 83670 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
74. 83671 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
75. 88187 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5193
76. 88610 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 461
77. 88771 Argyreia sp. C. Maknoi 8373
78. 89140 Argyreia sp. N. Muangyen 731
79. 89441 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5541
80. 89448 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5548
81. 89458 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5558
82. 90326 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-249
83. 93450 Argyreia sp. S. Daoh 12
84. 93563 Argyreia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5746
85. 94998 Argyreia sp. B. Pantarod s.n.
86. 95403 Argyreia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4215
87. 95964 Argyreia sp. P. Phaosrichai 362
88. 96568 Argyreia sp. C. Glamwaewwong 084/60
89. 97026 Argyreia sp. C. Maknoi 5466
90. 97476 Argyreia sp. C. Maknoi 5439
91. 98223 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-103
92. 98232 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-112
93. 98306 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-186
94. 98469 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-349
95. 100815 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-418
96. 104264 Argyreia sp. S. Kamonnate 828
97. 105915 Argyreia sp. W. Pongamornkul 6391
98. 106267 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 723
99. 106876 Argyreia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 587
100. 110071 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 944
101. 110182 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1055
102. 111109 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-057
103. 111414 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-362
104. 111733 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-253
105. 112387 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1164
106. 112556 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1333
107. 113146 Argyreia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6750
108. 114820 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1437
109. 114821 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1438
110. 116295 Argyreia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6947
111. 116603 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-226
112. 116611 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-234
113. 118238 Argyreia sp. K. Inthamma 126
114. 118292 Argyreia sp. K. Inthamma 180
115. 120895 Argyreia sp. N. Muangyen 2877
116. 121007 Argyreia sp. N. Muangyen 2989
117. 121484 Argyreia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1104
118. 125102 Argyreia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 724
119. 125346 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7089
120. 125292 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7035
121. 126760 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4001
122. 126868 Argyreia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4110
123. 129142 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2689
124. 129118 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2665
125. 130275 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2451
126. 131089 Argyreia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2280
127. 132409 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7251
128. 132442 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7284
129. 132462 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7304
130. 133456 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 240
131. 133559 Argyreia sp. Natdanai Pan-in V 344
132. 134069 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3534
133. 134159 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3624
134. 134237 Argyreia sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3671
135. 135765 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7733
136. 135837 Argyreia sp. W. Pongamornkul 7805
137. 137601 Argyreia sp. K. Inthamma 1185
138. 137647 Argyreia sp. K. Inthamma 1231
139. 137685 Argyreia sp. K. Inthamma 1269
140. 137712 Argyreia sp. K. Inthamma 1296
141. 138067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2961
142. 138426 Argyreia sp. K. Inthamma 1702
143. 138454 Argyreia sp. K. Inthamma 1730
144. 138468 Argyreia sp. K. Inthamma 1744
145. 138589 Argyreia sp. K. Inthamma 1850
146. 138641 Argyreia sp. Natdanai Pan-in 516
147. 139775 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 4017
148. 139790 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 4031
149. 139741 Argyreia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3983
150. 140371 Argyreia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101527
151. 140372 Argyreia sp. Yumiko Baba, Win Win Nwe 101679
152. 140373 Argyreia sp. Yumiko Baba, Win Win Nwe 101802

ปิด

QR code