ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 120726
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.
Family name

ชื่อวงศ์

Marattiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2708
Collected date

วันที่เก็บ

27 Nov 2017
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fern 1.5-2 m high in dry evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11838 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. S. Sasrirat 43
2. 27349 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. P. Kumphet s.n.
3. 27416 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. P. Kumphet s.n.
4. 30809 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. J.F. Maxwell 07 10
5. 35961 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Jatupol K. 08 302
6. 38701 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. S. Watthana 2925
7. 44910 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Piyawan Winichainan HN 1021
8. 45644 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. D. Khrueasan MS 424
9. 46338 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. NULL
10. 47122 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Chusie KY 58
11. 51154 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 2760
12. 56413 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. S. Sang 359
13. 57573 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. A. Augsonkitt, P. Phaisalchantasiri 8
14. 59966 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2125
15. 65206 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. K. Srithi 275
16. 66304 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 3343
17. 77041 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. V. Nguanchoo 486
18. 77646 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. M. Norsaengsri 11570
19. 81718 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. M. Norsaengsri 11753
20. 83355 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Puthisawong, O. Suwanmala 39
21. 83462 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Ubonwan Upho UBON 243
22. 89379 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 5479
23. 91147 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3514
24. 93524 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5400
25. 93611 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5794
26. 95622 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 5983
27. 95887 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Muangyen 1843
28. 97449 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. K. Norum, P. Banthoan KT 103
29. 101753 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. P. Panyadee, W. Pongamornkul 41
30. 105771 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. Pimsiri PN 35
31. 110834 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. N. Muangyen 2047
32. 111791 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 6607
33. 111792 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 6608
34. 111793 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul 6609
35. 115355 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 890
36. 116687 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 310
37. 131944 Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 133

ปิด

QR code