ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121074
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3056
Collected date

วันที่เก็บ

21 Feb 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Flower white-greenish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

67    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6136 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6136
2. 6210 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6210
3. 9006 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 9006
4. 10615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 217
5. 11567 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Suksathan 1177
6. 14351 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 437
7. 14612 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 824
8. 17541 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Boonchai 41
9. 32012 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Pranee Palee 951
10. 34039 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. A. Keratikornkol 452
11. 36615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 1935
12. 37539 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 06-358
13. 39823 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4930
14. 40495 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 09-17
15. 45224 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS678
16. 46636 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 3607
17. 48103 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4779
18. 48251 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 6493
19. 50858 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3589
20. 50951 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3684
21. 51497 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 7567
22. 52174 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri & N. Romkham 1416
23. 54026 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8204
24. 56180 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8950
25. 56914 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 9224
26. 59620 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. T. Khambai 31
27. 61896 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Ling Shein Man 087284
28. 62128 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS447
29. 68529 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2893
30. 73166 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11336
31. 75110 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2502
32. 75169 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2313
33. 76959 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11496
34. 80754 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. K. Phoutthavong et al. 558
35. 81027 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097400
36. 81028 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097563
37. 81048 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7229
38. 81744 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11779
39. 81955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11988
40. 82085 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12117
41. 82779 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7680
42. 82877 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12261
43. 82955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12339
44. 83764 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2791
45. 84100 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul 4886
46. 85082 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3317
47. 90263 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-186
48. 96581 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Glamwaewwong 097/60
49. 104201 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Kamonnate 736
50. 105586 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7014
51. 106361 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 816
52. 106995 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 707
53. 114049 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-299
54. 114052 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-302
55. 115407 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5251
56. 115437 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5355
57. 116514 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-138
58. 117401 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 987
59. 117403 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 989
60. 121549 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 5350
61. 134638 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3273
62. 135177 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3343
63. 135202 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3368
64. 136420 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3445
65. 136428 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3453
66. 136453 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3478
67. 138932 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3811

ปิด

QR code