ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 120972
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Melastoma malabathricum L.
Family name

ชื่อวงศ์

Melastomataceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 2954
Collected date

วันที่เก็บ

24 Jan 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-1.5 m high in mixed-deciduous forest. Flower purple-pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

165
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

91    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14961 Melastoma malabathricum L. S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 501
2. 23269 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 288
3. 23383 Melastoma malabathricum L. K. Kertsawang 59
4. 25703 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 240
5. 27525 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 712
6. 29587 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 1329
7. 31995 Melastoma malabathricum L. Pranee Palee 918
8. 34227 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2151
9. 34239 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 2163
10. 34952 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1756
11. 34955 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 1759
12. 35169 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2397
13. 35896 Melastoma malabathricum L. Jatupol K. 08 237
14. 37090 Melastoma malabathricum L. P. Suksathan 4658
15. 37247 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi 2361
16. 38658 Melastoma malabathricum L. S. Watthana 2882
17. 40727 Melastoma malabathricum L. S. Watthana, P. Srisanga 3128
18. 46571 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 3542
19. 47345 Melastoma malabathricum L. M. Inyaritt, S. Sittipracharat 12
20. 47933 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 7101
21. 48138 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 111
22. 48172 Melastoma malabathricum L. W. Boonprakop 192
23. 50268 Melastoma malabathricum L. H. Takahashi T 62903
24. 50378 Melastoma malabathricum L. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat, J.F. Maxwell T 60750
25. 55140 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. 163
26. 55141 Melastoma malabathricum L. P. Chantaranothai et al. s.n.
27. 56505 Melastoma malabathricum L. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 51146
28. 57553 Melastoma malabathricum L. Wanisa Kantamanee 30
29. 59992 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2152
30. 61838 Melastoma malabathricum L. Ling Shein Mang 87326
31. 63379 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7552
32. 64958 Melastoma malabathricum L. P. Ajintaiyasil 24
33. 65200 Melastoma malabathricum L. K. Srithi 80
34. 67060 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3642
35. 67090 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul 3672
36. 67705 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak 15
37. 69244 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6858
38. 69416 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 6833
39. 69431 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 7032
40. 69630 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 252
41. 69634 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 201
42. 74472 Melastoma malabathricum L. Zhou-Shishun 8406
43. 80026 Melastoma malabathricum L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97752
44. 82050 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12083
45. 82947 Melastoma malabathricum L. M. Norsaengsri 12331
46. 83464 Melastoma malabathricum L. Ubonwan Upho UBON 73
47. 85058 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Apibanwana 3293
48. 86115 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 119
49. 86184 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 188
50. 86716 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 58 10
51. 86717 Melastoma malabathricum L. C. Glamwaewwong 58 11
52. 87373 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 215
53. 89868 Melastoma malabathricum L. Y. Seepacha, J. Ongkhakat YJ 4
54. 93065 Melastoma malabathricum L. N. Turreira-Garcia 119
55. 93391 Melastoma malabathricum L. Alisa Narai 2
56. 93621 Melastoma malabathricum L. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5804
57. 94329 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1456
58. 94504 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 1631
59. 94784 Melastoma malabathricum L. Chusie, K. Srithi HBY 224
60. 95008 Melastoma malabathricum L. Ploy Hutasing 36
61. 98666 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 143
62. 102517 Melastoma malabathricum L. V. Nguanchoo 768
63. 104240 Melastoma malabathricum L. S. Kamonnate 804
64. 105835 Melastoma malabathricum L. Chusie Trisonthi, Kamonnate Srithi TVK 88
65. 106183 Melastoma malabathricum L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 657
66. 112752 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2239
67. 113363 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 64
68. 113822 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 72
69. 113887 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 137
70. 114137 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 387
71. 115343 Melastoma malabathricum L. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 878
72. 117275 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2542
73. 117693 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 63
74. 117773 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 143
75. 118037 Melastoma malabathricum L. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 407
76. 120687 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 2669
77. 121163 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3145
78. 122928 Melastoma malabathricum L. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 398
79. 124978 Melastoma malabathricum L. N. Muangyen 3554
80. 125674 Melastoma malabathricum L. K. Punchay 371
81. 130559 Melastoma malabathricum L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 836
82. 130710 Melastoma malabathricum L. S. Jantakun, K. Inthamma, B. Jantakun 21
83. 130933 Melastoma malabathricum L. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1206
84. 133399 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 182
85. 133616 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 401
86. 133645 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 430
87. 133649 Melastoma malabathricum L. Natdanai Pan-in V 434
88. 133799 Melastoma malabathricum L. Suchanya Kantasa K 72
89. 140142 Melastoma malabathricum L. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem Nรธhrs 10188
90. 141664 Melastoma malabathricum L. Suchanya Kantasa SK 169
91. 141931 Melastoma malabathricum L. W. La-ongsri 938

ปิด

QR code