ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121179
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3161
Collected date

วันที่เก็บ

23 Apr 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 7-10 m high in mixed-deciduous forest. Figs green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

430
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

301    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12088 Ficus sp. S. Sasrirat s.n.
2. 19510 Ficus sp. W. Pongamornkul 677
3. 19511 Ficus sp. W. Pongamornkul 678
4. 20805 Ficus sp. S. Watthana 1186
5. 27551 Ficus sp. C. Maknoi 738
6. 28433 Ficus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-18
7. 29539 Ficus sp. P. Suksathan & Wat. 3143
8. 29777 Ficus sp. C. Maknoi 1098
9. 30290 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1245
10. 30336 Ficus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1291
11. 31004 Ficus sp. K. Kertsawang 710
12. 31156 Ficus sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2831
13. 32169 Ficus sp. J.F. Maxwell 06-166
14. 35782 Ficus sp. C. Maknoi 1714
15. 37178 Ficus sp. C. Maknoi 2060
16. 40668 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
17. 40761 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3184
18. 41130 Ficus sp. Jatupol K. 09-484
19. 41142 Ficus sp. Jatupol K. 09-496
20. 41391 Ficus sp. M. Norsaengsri 4063
21. 44748 Ficus sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2334
22. 46820 Ficus sp. M. Tanaros 221
23. 46840 Ficus sp. M. Tanaros 312
24. 50470 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00025
25. 50488 Ficus sp. Li-Jianwu Cx00049
26. 50808 Ficus sp. S. Watthana 3537
27. 51238 Ficus sp. M. Norsaengsri 2660
28. 51239 Ficus sp. M. Norsaengsri 2661
29. 51360 Ficus sp. M. Norsaengsri 2808
30. 52752 Ficus sp. C. Maknoi 2921
31. 52753 Ficus sp. C. Maknoi 2922
32. 53501 Ficus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1512
33. 52967 Ficus sp. C. Maknoi 3966
34. 53074 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7647
35. 53321 Ficus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7988
36. 58318 Ficus sp. M. Norsaengsri 5338
37. 59012 Ficus sp. Li-Jianwu 295
38. 61513 Ficus sp. Ling Shein Man 087161
39. 63012 Ficus sp. Li-Jianwu 881
40. 63100 Ficus sp. Li Jianwu 1017
41. 63125 Ficus sp. Li-Jianwu 975
42. 64584 Ficus sp. W. Pongamornkul 3133
43. 64644 Ficus sp. S. Watthana 3729
44. 66541 Ficus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3361
45. 68347 Ficus sp. C. Maknoi 4450
46. 68452 Ficus sp. C. Maknoi 4555
47. 70371 Ficus sp. C. Maknoi 3238
48. 70426 Ficus sp. C. Maknoi 3293
49. 70460 Ficus sp. C. Maknoi 3327
50. 71800 Ficus sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091024
51. 73768 Ficus sp. W. Pongamornkul 04178
52. 74227 Ficus sp. Zhou-Shishun 7542
53. 77797 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-12
54. 77799 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-14
55. 77800 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-15
56. 77801 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-16
57. 77803 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-18
58. 77808 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-23
59. 77809 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-24
60. 77810 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-25
61. 77932 Ficus sp. C. Maknoi 5128
62. 77980 Ficus sp. C. Maknoi 5177
63. 77992 Ficus sp. C. Maknoi 5189
64. 78275 Ficus sp. V. Nguanchoo 527
65. 78837 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-115
66. 78844 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-122
67. 78851 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-129
68. 78854 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-132
69. 78951 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-147
70. 79035 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-231
71. 79037 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-233
72. 79104 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-299
73. 79218 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-413
74. 80014 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098025
75. 80020 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098022
76. 80021 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098019
77. 80022 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097965
78. 80023 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097740
79. 80024 Ficus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097661
80. 80472 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-287
81. 80497 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-312
82. 80572 Ficus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-387
83. 80644 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3146
84. 81301 Ficus sp. C. Maknoi 7483
85. 81348 Ficus sp. C. Maknoi 7530
86. 82859 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2725
87. 83294 Ficus sp. C. Maknoi 7811
88. 83722 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2748
89. 83724 Ficus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2750
90. 84235 Ficus sp. S. Watthana & P. Srisanga 3068
91. 84360 Ficus sp. W. Khattiyot 451
92. 84385 Ficus sp. W. Khattiyot 476
93. 85332 Ficus sp. C. Maknoi 7980
94. 85240 Ficus sp. C. Maknoi 7888
95. 85381 Ficus sp. C. Maknoi 8029
96. 85403 Ficus sp. C. Maknoi 8051
97. 85413 Ficus sp. C. Maknoi 8061
98. 85415 Ficus sp. C. Maknoi 8063
99. 85502 Ficus sp. C. Maknoi 8201
100. 85613 Ficus sp. C. Maknoi 8312
101. 86287 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-291
102. 86429 Ficus sp. M. Wongnak 354
103. 86505 Ficus sp. W. Tanming 957
104. 86899 Ficus sp. C. Glamwaewwong 192/58
105. 86990 Ficus sp. C. Glamwaewwong 283/58
106. 87002 Ficus sp. C. Glamwaewwong 295/58
107. 87080 Ficus sp. C. Glamwaewwong 373/58
108. 87635 Ficus sp. Saensouk et al. 21
109. 88546 Ficus sp. N. Muangyen 398
110. 88763 Ficus sp. C. Maknoi 8365
111. 88781 Ficus sp. C. Maknoi 8383
112. 88854 Ficus sp. C. Maknoi 8455
113. 88929 Ficus sp. C. Maknoi 8530
114. 89370 Ficus sp. W. Pongamornkul 5470
115. 89399 Ficus sp. W. Pongamornkul 5499
116. 89592 Ficus sp. W. Pongamornkul 5611
117. 89771 Ficus sp. C. Maknoi 4800
118. 90147 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-70
119. 90431 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-353
120. 90280 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-203
121. 90358 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-280
122. 90375 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-297
123. 90401 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-323
124. 90794 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3402
125. 91193 Ficus sp. C. Maknoi 6390
126. 92544 Ficus sp. W. Pongamornkul 5347
127. 92549 Ficus sp. W. Pongamornkul 5352
128. 91971 Ficus sp. K. Kertsawang 3536
129. 92525 Ficus sp. W. Pongamornkul 5328
130. 93742 Ficus sp. K. Kertsawang 3661
131. 94159 Ficus sp. W. Pongamornkul 5859
132. 94162 Ficus sp. W. Pongamornkul 5862
133. 94657 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4026
134. 94665 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4034
135. 94680 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4049
136. 95586 Ficus sp. W. Pongamornkul 5947
137. 95753 Ficus sp. W. Pongamornkul 6037
138. 95756 Ficus sp. W. Pongamornkul 6040
139. 95994 Ficus sp. P. Phaosrichai 392
140. 96229 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4414
141. 96271 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4453
142. 96528 Ficus sp. C. Glamwaewwong 044/60
143. 96705 Ficus sp. C. Glamwaewwong 221/60
144. 96846 Ficus sp. C. Glamwaewwong 362/60
145. 96988 Ficus sp. C. Maknoi 4808
146. 97096 Ficus sp. P. Phaosrichai 480
147. 97151 Ficus sp. P. Phaosrichai 535
148. 97495 Ficus sp. C. Maknoi 5476
149. 97508 Ficus sp. C. Maknoi 5489
150. 98760 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-237
151. 98674 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-151
152. 98927 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-404
153. 101077 Ficus sp. W. Pongamornkul 6098
154. 101109 Ficus sp. W. Pongamornkul 6130
155. 101175 Ficus sp. W. Pongamornkul 6196
156. 101176 Ficus sp. W. Pongamornkul 6197
157. 102202 Ficus sp. K. Kertsawang 4466
158. 104334 Ficus sp. S. Kamonnate s.n.
159. 105247 Ficus sp. C. Maknoi 6483
160. 105269 Ficus sp. C. Maknoi 6505
161. 104571 Ficus sp. W. Pongamornkul 6348
162. 104699 Ficus sp. C. Maknoi 5574
163. 104743 Ficus sp. C. Maknoi 5618
164. 105039 Ficus sp. C. Maknoi 6228
165. 105232 Ficus sp. C. Maknoi 6468
166. 105800 Ficus sp. Pimsiri PN081
167. 105440 Ficus sp. C. Maknoi 6783
168. 105456 Ficus sp. C. Maknoi 6799
169. 105514 Ficus sp. C. Maknoi 6857
170. 105543 Ficus sp. C. Maknoi 6886
171. 105649 Ficus sp. C. Maknoi 7077
172. 105774 Ficus sp. Pimsiri PN040
173. 105792 Ficus sp. Pimsiri PN064
174. 105907 Ficus sp. W. Pongamornkul 6520
175. 105954 Ficus sp. W. Pongamornkul 6430
176. 106018 Ficus sp. W. Pongamornkul 6494
177. 106215 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 671
178. 106259 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 715
179. 106284 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 739
180. 106336 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 791
181. 106409 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 864
182. 106816 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 536
183. 106915 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 626
184. 106922 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 633
185. 106943 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 654
186. 107012 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 724
187. 107019 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 731
188. 107032 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 744
189. 107033 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 745
190. 107039 Ficus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 751
191. 108330 Ficus sp. W. Pongamornkul 6538
192. 109542 Ficus sp. W. Tanming 1009
193. 110185 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1058
194. 110279 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5396
195. 110355 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5472
196. 110511 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5627
197. 110569 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5684
198. 110597 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5712
199. 110631 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5746
200. 110645 Ficus sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5760
201. 110715 Ficus sp. N. Muangyen 1922
202. 110771 Ficus sp. N. Muangyen 1984
203. 110817 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4838
204. 110828 Ficus sp. N. Muangyen 2042
205. 110840 Ficus sp. N. Muangyen 2054
206. 111253 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-201
207. 111685 Ficus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-208
208. 112551 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1328
209. 112519 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1296
210. 112677 Ficus sp. N. Muangyen 2164
211. 112819 Ficus sp. N. Muangyen 2306
212. 112848 Ficus sp. K. Kertsawang 3678
213. 112878 Ficus sp. K. Kertsawang 3716
214. 112900 Ficus sp. K. Kertsawang 3738
215. 112905 Ficus sp. K. Kertsawang 3743
216. 113216 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3910
217. 113277 Ficus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3970
218. 113617 Ficus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-318
219. 114057 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-307
220. 113907 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-157
221. 113913 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-163
222. 113937 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-187
223. 114012 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-262
224. 114039 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-289
225. 114117 Ficus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-367
226. 114374 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4717
227. 114421 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4764
228. 114423 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4766
229. 114501 Ficus sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4839
230. 114582 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4931
231. 114603 Ficus sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4952
232. 115387 Ficus sp. C. Maknoi 5232
233. 115914 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-41
234. 115503 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1395
235. 115641 Ficus sp. K. Wangwasit 180123-14
236. 115645 Ficus sp. K. Wangwasit 180124-1
237. 115741 Ficus sp. K. Wangwasit 180321-38
238. 115767 Ficus sp. K. Wangwasit 180322-17
239. 115814 Ficus sp. K. Wangwasit 180425-9
240. 115865 Ficus sp. K. Wangwasit 180426-29
241. 115909 Ficus sp. K. Wangwasit 180717-36
242. 116032 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-21
243. 116035 Ficus sp. K. Wangwasit 180912-24
244. 116074 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-8
245. 116079 Ficus sp. K. Wangwasit 180913-13
246. 117166 Ficus sp. N. Muangyen 2433
247. 117272 Ficus sp. N. Muangyen 2539
248. 117453 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1545
249. 117472 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1564
250. 117473 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1565
251. 117782 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-152
252. 117969 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-339
253. 117972 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-342
254. 117999 Ficus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-369
255. 118254 Ficus sp. K. Inthamma 142
256. 118268 Ficus sp. K. Inthamma 156
257. 118333 Ficus sp. K. Inthamma 221
258. 118536 Ficus sp. K. Kertsawang 3842
259. 118609 Ficus sp. K. Kertsawang 3915
260. 118714 Ficus sp. N. Boonruang 0063
261. 118738 Ficus sp. N. Boonruang 0088
262. 118766 Ficus sp. N. Boonruang 0116
263. 118769 Ficus sp. N. Boonruang 0119
264. 118971 Ficus sp. K. Inthamma 558
265. 119069 Ficus sp. N. Boonruang 0177
266. 119096 Ficus sp. N. Boonruang 0204
267. 120593 Ficus sp. N. Muangyen 2359
268. 120597 Ficus sp. N. Muangyen 2363
269. 120989 Ficus sp. N. Muangyen 2971
270. 120722 Ficus sp. N. Muangyen 2704
271. 120728 Ficus sp. N. Muangyen 2710
272. 120738 Ficus sp. N. Muangyen 2720
273. 120823 Ficus sp. N. Muangyen 2805
274. 120827 Ficus sp. N. Muangyen 2809
275. 120833 Ficus sp. N. Muangyen 2815
276. 120867 Ficus sp. N. Muangyen 2849
277. 121013 Ficus sp. N. Muangyen 2995
278. 121083 Ficus sp. N. Muangyen 3065
279. 121087 Ficus sp. N. Muangyen 3069
280. 121092 Ficus sp. N. Muangyen 3074
281. 121094 Ficus sp. N. Muangyen 3076
282. 121099 Ficus sp. N. Muangyen 3081
283. 121100 Ficus sp. N. Muangyen 3082
284. 121123 Ficus sp. N. Muangyen 3105
285. 121153 Ficus sp. N. Muangyen 3135
286. 121188 Ficus sp. N. Muangyen 3170
287. 121202 Ficus sp. N. Boonruang 0263
288. 121252 Ficus sp. N. Boonruang 0313
289. 121347 Ficus sp. N. Boonruang 0408
290. 121375 Ficus sp. N. Boonruang 0436
291. 121575 Ficus sp. N. Boonruang 0478
292. 121576 Ficus sp. N. Boonruang 0479
293. 121735 Ficus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1795
294. 122086 Ficus sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1419
295. 123185 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-179
296. 123314 Ficus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-308
297. 123947 Ficus sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5869
298. 123748 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-285
299. 123752 Ficus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-289
300. 124837 Ficus sp. N. Muangyen 3414
301. 124859 Ficus sp. N. Muangyen 3436

ปิด

QR code