ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121200
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Uraria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Boonruang 0261
Collected date

วันที่เก็บ

5 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 45-50 cm high. Leaf green. Petal purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

331
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5274 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5274
2. 5394 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5394
3. 5587 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 5587
4. 9633 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9633
5. 9759 Uraria sp. W. Nanakorn et al. 9759
6. 29685 Uraria sp. C. Maknoi 964
7. 29788 Uraria sp. C. Maknoi 1109
8. 37947 Uraria sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2790
9. 47762 Uraria sp. S. Sawangsawat 217
10. 48761 Uraria sp. Shunsuke Tsugaru T-61898
11. 50603 Uraria sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 48
12. 51063 Uraria sp. W. Pongamornkul 2669
13. 53422 Uraria sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8102
14. 53921 Uraria sp. C. Maknoi 3203
15. 54109 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 552
16. 54124 Uraria sp. S. Mattapha 324
17. 55251 Uraria sp. P. Chantaranothai et al. 1041
18. 58522 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9557
19. 58523 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9558
20. 58642 Uraria sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9677
21. 59523 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0129/2553
22. 62258 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0545/2555
23. 62513 Uraria sp. Romklao Botanical Garden 0453/2555
24. 62719 Uraria sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1143
25. 62976 Uraria sp. C. Lakoet 313
26. 63887 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9905
27. 64408 Uraria sp. W. Pongamornkul 2957
28. 64448 Uraria sp. W. Pongamornkul 2997
29. 64706 Uraria sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9970
30. 67041 Uraria sp. W. Pongamornkul 3623
31. 67937 Uraria sp. C. Lakoet 0318
32. 68244 Uraria sp. C. Maknoi 4349
33. 70550 Uraria sp. C. Maknoi 5879
34. 71263 Uraria sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 972
35. 71366 Uraria sp. W. Pongamornkul 3806
36. 72424 Uraria sp. C. Maknoi 4272
37. 73240 Uraria sp. M. Norsaengsri 11412
38. 73253 Uraria sp. C. Lakoet 0411
39. 73263 Uraria sp. C. Lakoet 0421
40. 73370 Uraria sp. C. Lakoet 0528
41. 76816 Uraria sp. W. Tanming 590
42. 76850 Uraria sp. W. Tanming 624
43. 76963 Uraria sp. M. Norsaengsri 11500
44. 80281 Uraria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-97
45. 84600 Uraria sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3842
46. 84602 Uraria sp. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3844
47. 84758 Uraria sp. K. Kertsawang 2244
48. 85450 Uraria sp. C. Maknoi 8098
49. 85653 Uraria sp. C. Maknoi 8352
50. 87325 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-167
51. 87202 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-045
52. 87457 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-299
53. 87347 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-189
54. 87349 Uraria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-191
55. 88366 Uraria sp. N. Muangyen 218
56. 93072 Uraria sp. D. Argyriou 126
57. 94864 Uraria sp. S. Bunma 69
58. 96165 Uraria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4350
59. 96179 Uraria sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4364
60. 111967 Uraria sp. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9172
61. 112613 Uraria sp. C. Maknoi 3410
62. 114983 Uraria sp. T. Choopan et al. 2018-292
63. 117210 Uraria sp. N. Muangyen 2477
64. 122269 Uraria sp. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9294

ปิด

QR code