ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121515
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1135
Collected date

วันที่เก็บ

10 Dec 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb on rock beside stream. Head white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueang Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

210
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
2. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
3. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
4. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
5. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
6. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
7. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
8. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
9. 36840 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4583
10. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
11. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
12. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
13. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
14. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
15. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
16. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
17. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
18. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
19. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
20. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
21. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
22. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
23. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
24. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
25. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
26. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
27. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
28. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
29. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
30. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
31. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157
32. 113868 Eriocaulon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-118
33. 116934 Eriocaulon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-126
34. 118051 Eriocaulon sp. N. Pan-in 011
35. 118084 Eriocaulon sp. N. Pan-in 044
36. 118106 Eriocaulon sp. N. Pan-in 066
37. 120926 Eriocaulon sp. N. Muangyen 2908
38. 121422 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1042
39. 121983 Eriocaulon sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1318
40. 123267 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-261

ปิด

QR code