ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121959
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Justicia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1294
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Petal violet-blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1095
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

111    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7526 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 7526
2. 8641 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 8641
3. 9482 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 9482
4. 10200 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 10200
5. 10203 Justicia sp. W. Nanakorn et al. 10203
6. 12077 Justicia sp. S. Sasrirat s.n.
7. 28354 Justicia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 250804-30
8. 29768 Justicia sp. C. Maknoi 1089
9. 29942 Justicia sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-20
10. 33160 Justicia sp. Warintorn K. 08-144
11. 35695 Justicia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8545
12. 37860 Justicia sp. M. Norsaengsri 3826
13. 47809 Justicia sp. S. Sawangsawat & W. Boonchai 236
14. 48266 Justicia sp. M. Norsaengsri 6509
15. 50879 Justicia sp. S. Watthana 3611
16. 51004 Justicia sp. M. Norsaengsri 5356
17. 51344 Justicia sp. M. Norsaengsri 2792
18. 51695 Justicia sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1370
19. 53009 Justicia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7579
20. 53079 Justicia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7652
21. 54362 Justicia sp. T. Yingkhachorn 40
22. 55010 Justicia sp. Sawai & Rob 884
23. 56133 Justicia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8903
24. 56159 Justicia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8929
25. 56374 Justicia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9011
26. 60064 Justicia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2225
27. 61791 Justicia sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086958
28. 64467 Justicia sp. W. Pongamornkul 3016
29. 65680 Justicia sp. M. Norsaengsri 10170
30. 65867 Justicia sp. K. Srithi 635
31. 65877 Justicia sp. K. Srithi 637
32. 65879 Justicia sp. K. Srithi 637
33. 66258 Justicia sp. W. Pongamornkul 3296
34. 66333 Justicia sp. W. Pongamornkul 3373
35. 66340 Justicia sp. W. Pongamornkul 3380
36. 67984 Justicia sp. C. Lakoet 0365
37. 71277 Justicia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 986
38. 73478 Justicia sp. C. Lakoet 0638
39. 75663 Justicia sp. W. Tanming 551
40. 77603 Justicia sp. M. Norsaengsri 11531
41. 80118 Justicia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097662
42. 83220 Justicia sp. W. Pongamornkul 4755
43. 83375 Justicia sp. W. La-ongsri & S. Watthana 2754
44. 86486 Justicia sp. W. Tanming 938
45. 87628 Justicia sp. Saensouk et al. 14
46. 88838 Justicia sp. C. Maknoi 8439
47. 88869 Justicia sp. C. Maknoi 8470
48. 89035 Justicia sp. N. Muangyen 626
49. 89372 Justicia sp. W. Pongamornkul 5472
50. 89697 Justicia sp. W. Pongamornkul 5683
51. 90532 Justicia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-453
52. 90988 Justicia sp. N. Muangyen 998
53. 95521 Justicia sp. N. Muangyen 1718
54. 98175 Justicia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-055
55. 98358 Justicia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-238
56. 106216 Justicia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 672
57. 106797 Justicia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 517
58. 106906 Justicia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 617
59. 107438 Justicia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-207
60. 108360 Justicia sp. W. Pongamornkul 6568
61. 112850 Justicia sp. K. Kertsawang 3680
62. 113612 Justicia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-313
63. 113669 Justicia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-370
64. 115654 Justicia sp. K. Wangwasit 180124-10
65. 115681 Justicia sp. K. Wangwasit 180124-37
66. 116246 Justicia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6898
67. 116272 Justicia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6924
68. 116361 Justicia sp. N. Boonruang 0040
69. 116661 Justicia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-284
70. 116793 Justicia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-416
71. 117034 Justicia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-227
72. 117109 Justicia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-302
73. 117252 Justicia sp. N. Muangyen 2519
74. 118063 Justicia sp. N. Pan-in 023
75. 117898 Justicia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-268
76. 118003 Justicia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-373
77. 118564 Justicia sp. K. Kertsawang 3870
78. 120514 Justicia sp. W. Tanming SP20
79. 120664 Justicia sp. N. Muangyen 2647
80. 121278 Justicia sp. N. Boonruang 0339
81. 121449 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1069
82. 121860 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1195
83. 121872 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1207
84. 121901 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1236
85. 121955 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1290
86. 123449 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-443
87. 125308 Justicia sp. W. Pongamornkul 7051
88. 125489 Justicia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 616
89. 126874 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4116
90. 126898 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4140
91. 127489 Justicia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5998
92. 129564 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4422
93. 129455 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4313
94. 129689 Justicia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4547
95. 130875 Justicia sp. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 20
96. 130893 Justicia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1166
97. 131013 Justicia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1286
98. 131204 Justicia sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4554
99. 132338 Justicia sp. W. Pongamornkul 7464
100. 133224 Justicia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1012
101. 133262 Justicia sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1050
102. 133151 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3115
103. 134570 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3205
104. 134515 Justicia sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3148
105. 134524 Justicia sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3157
106. 136005 Justicia sp. W. Pongamornkul 7967
107. 136006 Justicia sp. W. Pongamornkul 7968
108. 136576 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3601
109. 138401 Justicia sp. K. Inthamma 1677
110. 139580 Justicia sp. T. Choopan et al. 2022-8
111. 139721 Justicia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3963

ปิด

QR code