ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121995
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1330
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

159    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6192 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 6192
2. 8485 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 8485
3. 12242 Syzygium sp. P. Srisanga 267
4. 13158 Syzygium sp. T.G. Laman 1311
5. 13351 Syzygium sp. McDonald et al. 5676
6. 14902 Syzygium sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 442
7. 17955 Syzygium sp. P. Srisanga 1508
8. 18065 Syzygium sp. P. Srisanga 1618
9. 23262 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 281
10. 24095 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 674
11. 25612 Syzygium sp. C. Maknoi 652
12. 25856 Syzygium sp. Bot. KU 2006.53
13. 27185 Syzygium sp. P. Suksathan 3838
14. 27590 Syzygium sp. C. Maknoi 777
15. 28444 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-30
16. 29846 Syzygium sp. C. Maknoi 1438
17. 29924 Syzygium sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-2
18. 30210 Syzygium sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-85
19. 30331 Syzygium sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1286
20. 30430 Syzygium sp. P. Suksathan 4129
21. 31317 Syzygium sp. K. Kertsawang 781
22. 34385 Syzygium sp. Warintorn K. 08-214
23. 34439 Syzygium sp. Warintorn K. 08-269
24. 34516 Syzygium sp. Warintorn K. 08-347
25. 34988 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1792
26. 34990 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1794
27. 35964 Syzygium sp. Jatupol K. 08-305
28. 35967 Syzygium sp. Jatupol K. 08-308
29. 38187 Syzygium sp. P. Wessumritt 112
30. 46873 Syzygium sp. M. Tanaros 346
31. 47023 Syzygium sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 244
32. 47367 Syzygium sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 8
33. 52710 Syzygium sp. C. Maknoi 2879
34. 53873 Syzygium sp. C. Maknoi 3155
35. 54412 Syzygium sp. T. Yingkhachorn 98
36. 56477 Syzygium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051236
37. 58953 Syzygium sp. Li-Jianwu 547
38. 58977 Syzygium sp. Li-Jianwu 342
39. 60885 Syzygium sp. Ling Shein Man 087249
40. 61841 Syzygium sp. Ling Shein Man 087323
41. 64320 Syzygium sp. Li-Jianwu 625
42. 65910 Syzygium sp. P. Phaosrichai 182
43. 66758 Syzygium sp. C. Maknoi 4252
44. 69546 Syzygium sp. Zhou-Shishun 7119
45. 70408 Syzygium sp. C. Maknoi 3275
46. 70421 Syzygium sp. C. Maknoi 3288
47. 72902 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11019
48. 73193 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11364
49. 73929 Syzygium sp. M. Norsaengsri 11459
50. 74849 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10830
51. 77813 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-28
52. 77817 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-32
53. 77900 Syzygium sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11172
54. 78487 Syzygium sp. P. Phaosrichai 165
55. 79017 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-213
56. 79072 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-267
57. 79087 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-282
58. 79136 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-331
59. 79244 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-439
60. 79343 Syzygium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 55
61. 81423 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12218
62. 82113 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12145
63. 82219 Syzygium sp. P. Phaosrichai 152
64. 82854 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2720
65. 82870 Syzygium sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2736
66. 83003 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12387
67. 83010 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12394
68. 83190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4725
69. 83263 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4798
70. 83924 Syzygium sp. S. Sawangsawat 638
71. 84049 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4835
72. 84111 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4897
73. 84726 Syzygium sp. K. Kertsawang 2213
74. 84820 Syzygium sp. K. Kertsawang 2306
75. 85675 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5016
76. 86315 Syzygium sp. M. Wongnak 407
77. 86407 Syzygium sp. M. Wongnak 860
78. 87559 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-399
79. 88190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5196
80. 88278 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5284
81. 88590 Syzygium sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 441
82. 88861 Syzygium sp. C. Maknoi 8462
83. 90439 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-361
84. 90440 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-362
85. 90711 Syzygium sp. N. Muangyen 973
86. 91257 Syzygium sp. S. Sawangsawat 444
87. 91395 Syzygium sp. Anong Tejajati s.n.
88. 92492 Syzygium sp. L. Kamkom 019
89. 92547 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5350
90. 92551 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5354
91. 93006 Syzygium sp. D. Argyriou 253
92. 93280 Syzygium sp. N. Turreira Garcia 557
93. 94957 Syzygium sp. D. Argyriou 476
94. 95599 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5960
95. 95735 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6019
96. 95794 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6078
97. 95875 Syzygium sp. N. Muangyen 1831
98. 95907 Syzygium sp. N. Muangyen 1863
99. 96758 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 274/60
100. 97162 Syzygium sp. P. Phaosrichai 546
101. 101123 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6144
102. 101158 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6179
103. 103851 Syzygium sp. Romklao Botanical Garden 220/50
104. 104703 Syzygium sp. C. Maknoi 5578
105. 105216 Syzygium sp. C. Maknoi 6452
106. 105455 Syzygium sp. C. Maknoi 6798
107. 105520 Syzygium sp. C. Maknoi 6863
108. 105782 Syzygium sp. Pimsiri PN049
109. 106981 Syzygium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 692
110. 108369 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6577
111. 109787 Syzygium sp. TLBG 101
112. 110853 Syzygium sp. N. Muangyen 2067
113. 110942 Syzygium sp. K. Kertsawang 4512
114. 112821 Syzygium sp. N. Muangyen 2308
115. 113406 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-107
116. 114517 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4855
117. 115443 Syzygium sp. C. Maknoi 5361
118. 116139 Syzygium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6791
119. 116381 Syzygium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-005
120. 117647 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-017
121. 117700 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-070
122. 117804 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-174
123. 117812 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-182
124. 118116 Syzygium sp. N. Pan-in 076
125. 118287 Syzygium sp. K. Inthamma 175
126. 118462 Syzygium sp. K. Inthamma 361
127. 118479 Syzygium sp. K. Inthamma 378
128. 118482 Syzygium sp. K. Inthamma 381
129. 118819 Syzygium sp. K. Inthamma 397
130. 119027 Syzygium sp. K. Inthamma 615
131. 120927 Syzygium sp. N. Muangyen 2909
132. 121006 Syzygium sp. N. Muangyen 2988
133. 121016 Syzygium sp. N. Muangyen 2998
134. 121088 Syzygium sp. N. Muangyen 3070
135. 121460 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1080
136. 122061 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1395
137. 122100 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1433
138. 122146 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1479
139. 123307 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-301
140. 123833 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-370
141. 125418 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7161
142. 130468 Syzygium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2609
143. 131269 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4622
144. 131272 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4625
145. 131275 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4628
146. 132282 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7408
147. 132250 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7342
148. 132384 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7226
149. 132487 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7329
150. 132604 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7541
151. 132650 Syzygium sp. A. Nuammee 528
152. 133414 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 198
153. 133369 Syzygium sp. P. Srisanga 4647
154. 133494 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 278
155. 133522 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 307
156. 133641 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 426
157. 133808 Syzygium sp. S. Kantasa K 81
158. 133898 Syzygium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3418
159. 134625 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3260

ปิด

QR code