ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121853
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aristolochia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Aristolochiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1188
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jan 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp forest. Climber.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

180
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8208 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 8208
2. 9138 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 9138
3. 9856 Aristolochia sp. Thon s.n.
4. 12100 Aristolochia sp. S. Sasrirat s.n.
5. 17166 Aristolochia sp. P. Suksathan 2475
6. 19010 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 19010
7. 19140 Aristolochia sp. W. Saemyarm 83
8. 25127 Aristolochia sp. C. Glamwaewwong 1068
9. 25871 Aristolochia sp. W. Nanakorn et al. 25723
10. 27616 Aristolochia sp. C. Maknoi 803
11. 27745 Aristolochia sp. C. Maknoi 931
12. 31531 Aristolochia sp. S. Damapong 99
13. 34265 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 1623
14. 35408 Aristolochia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8226
15. 39369 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 4455
16. 41208 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5597
17. 45206 Aristolochia sp. D. Khrueasan MS 849
18. 47947 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 7115
19. 48692 Aristolochia sp. M. Norsaengsri s.n.
20. 48693 Aristolochia sp. M. Norsaengsri s.n.
21. 49088 Aristolochia sp. S. Watthana 3347
22. 50787 Aristolochia sp. S. Watthana 3516
23. 51331 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 2779
24. 52664 Aristolochia sp. W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1750
25. 53429 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8109
26. 58361 Aristolochia sp. K. Chanta 9
27. 59899 Aristolochia sp. Romklao Botanical Garden 2554 290
28. 59963 Aristolochia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2122
29. 61970 Aristolochia sp. Ling Shein Mang, Ling Kee, Htum Tin 87474
30. 61867 Aristolochia sp. Ling Shein Mang 87279
31. 62227 Aristolochia sp. Romklao Botanical Garden 2555 514
32. 62234 Aristolochia sp. Romklao Botanical Garden 2555 521
33. 64039 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6945
34. 64407 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 2956
35. 64411 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 2960
36. 66108 Aristolochia sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10352
37. 66833 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 10431
38. 67133 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi 536
39. 65739 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 10231
40. 66667 Aristolochia sp. NULL
41. 66881 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 3463
42. 67640 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 907
43. 68107 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 583
44. 67924 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 10604
45. 69016 Aristolochia sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 638
46. 70486 Aristolochia sp. C. Maknoi 3353
47. 71431 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 3871
48. 71519 Aristolochia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1056
49. 73281 Aristolochia sp. C. Lakoet 439
50. 73355 Aristolochia sp. C. Lakoet 513
51. 73404 Aristolochia sp. C. Lakoet 562
52. 75072 Aristolochia sp. M. Norsaengsri 11120
53. 75346 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95044
54. 75362 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95431
55. 75371 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95453
56. 75484 Aristolochia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95171
57. 80505 Aristolochia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 320
58. 81327 Aristolochia sp. C. Maknoi 7509
59. 84072 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 4858
60. 84365 Aristolochia sp. W. Khattiyot 456
61. 86080 Aristolochia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 84
62. 96224 Aristolochia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4409
63. 100910 Aristolochia sp. C. Maknoi 458
64. 101073 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 6094
65. 101136 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 6157
66. 104694 Aristolochia sp. C. Maknoi 5569
67. 104990 Aristolochia sp. C. Maknoi 6148
68. 105729 Aristolochia sp. C. Maknoi 6922
69. 112073 Aristolochia sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9057
70. 114069 Aristolochia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 319
71. 117705 Aristolochia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 75
72. 118788 Aristolochia sp. N. Boonruang 138
73. 119133 Aristolochia sp. N. Boonruang 243
74. 121310 Aristolochia sp. N. Boonruang 371
75. 121363 Aristolochia sp. N. Boonruang 424
76. 122013 Aristolochia sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1347
77. 123161 Aristolochia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 155
78. 126994 Aristolochia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1725
79. 130615 Aristolochia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 892
80. 139197 Aristolochia sp. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12888
81. 141500 Aristolochia sp. S. Watthana 3439
82. 142041 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 8521
83. 142072 Aristolochia sp. W. Pongamornkul 8572
84. 142646 Aristolochia sp. C. Maknoi et al. 5051
85. 143100 Aristolochia sp. C. Maknoi et al. 6172

ปิด

QR code