ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121900
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Elaeocarpus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Elaeocarpaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1235
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jan 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Dipterocarp forest. Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9226 Elaeocarpus sp. W. Nanakorn et al. 9226
2. 15605 Elaeocarpus sp. M. Wongnak 157
3. 22733 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2465
4. 28967 Elaeocarpus sp. W. Nanakorn et al. 28967
5. 35254 Elaeocarpus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8047
6. 39050 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 2395
7. 41449 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 5654
8. 45315 Elaeocarpus sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3402
9. 46821 Elaeocarpus sp. M. Tanaros 222
10. 49488 Elaeocarpus sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 2309
11. 53188 Elaeocarpus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1441
12. 59026 Elaeocarpus sp. Li-Jianwu 321
13. 59558 Elaeocarpus sp. Romklao Botanical Garden 2554 164
14. 60813 Elaeocarpus sp. Ling Shein Mang 88195
15. 62497 Elaeocarpus sp. Romklao Botanical Garden 2555 437
16. 65629 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 10119
17. 65791 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10284
18. 69436 Elaeocarpus sp. Zhou-Shishun 7029
19. 70218 Elaeocarpus sp. P. Wessumrit, S. Sawangsawat 199
20. 70425 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 3292
21. 70439 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 3306
22. 73888 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11416
23. 73932 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11462
24. 73939 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11469
25. 75647 Elaeocarpus sp. W. Tanming 535
26. 77555 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10981
27. 78972 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 168
28. 79118 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 313
29. 80287 Elaeocarpus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 103
30. 80845 Elaeocarpus sp. K. Phoutthavong et al. 600
31. 81841 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 11875
32. 83038 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri 12422
33. 85790 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul et al. 5129
34. 87557 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 397
35. 88211 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 5217
36. 98860 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 337
37. 101066 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 6087
38. 101162 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 6183
39. 104856 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 5732
40. 105539 Elaeocarpus sp. C. Maknoi 6882
41. 106017 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 6493
42. 107067 Elaeocarpus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 779
43. 109930 Elaeocarpus sp. TLBG 526
44. 110143 Elaeocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1016
45. 110745 Elaeocarpus sp. N. Muangyen 1953
46. 111464 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 412
47. 113565 Elaeocarpus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 266
48. 116281 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6933
49. 121905 Elaeocarpus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1240
50. 125401 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 7144
51. 128356 Elaeocarpus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2157
52. 132274 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 7366
53. 133782 Elaeocarpus sp. Suchanya Kantasa K 55
54. 133786 Elaeocarpus sp. Suchanya Kantasa K 59
55. 136032 Elaeocarpus sp. W. Pongamornkul 7994
56. 136387 Elaeocarpus sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3412
57. 137877 Elaeocarpus sp. K. Inthamma 1461
58. 137502 Elaeocarpus sp. K. Inthamma 1010
59. 137885 Elaeocarpus sp. K. Inthamma 1469
60. 138444 Elaeocarpus sp. K. Inthamma 1720
61. 140429 Elaeocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100045
62. 141638 Elaeocarpus sp. Suchanya Kantasa SK 143
63. 142183 Elaeocarpus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6819

ปิด

QR code