ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122061
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn.
Family name

ชื่อวงศ์

MYRTACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1395
Collected date

วันที่เก็บ

4 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pranom Chantaranothai
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mixed deciduous. Tree. Hypanthium green. Anther pale yellow. Calyx green. Stamens pale green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Udon Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 20303 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 1362
2. 24854 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. K. Kertsawang 418
3. 27842 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Glamwaewwong 1234
4. 29081 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. S. Suddee et al. 2666
5. 31436 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Wessumritt & W. Boonchai 16
6. 37850 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 3814
7. 48317 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 6562
8. 52554 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1639
9. 52338 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Pinyosak & P. Wessumritt 94
10. 54730 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Chantaranothai et al. 957
11. 59571 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. Romklao Botanical Garden 0177/2554
12. 62477 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. Romklao Botanical Garden 0417/2555
13. 63708 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 3708
14. 73193 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. M. Norsaengsri 11364
15. 74991 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi 6637
16. 78691 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Nanakorn et al. 8228.2
17. 79017 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-213
18. 84825 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. K. Kertsawang 2311
19. 88861 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi 8462
20. 89758 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi 5059
21. 90860 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Nanakorn et al. 8228.1
22. 108369 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Pongamornkul 6577
23. 112844 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. K. Kertsawang 3674
24. 116381 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-005
25. 116807 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-430
26. 117700 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-070
27. 122146 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1479
28. 130411 Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J.Parn. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2553

ปิด

QR code