ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 121960
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acmella ciliata (Kunth) Cass.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1295
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Head yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1095
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 306 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 306
2. 310 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 310
3. 907 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 907
4. 4197 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 4197
5. 3541 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 3541
6. 4786 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn et al. 4786
7. 12016 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 303
8. 18781 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Nanakorn 618
9. 28361 Acmella ciliata (Kunth) Cass. NULL
10. 30411 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 1919
11. 32053 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Pranee Palee 1036
12. 36418 Acmella ciliata (Kunth) Cass. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3062
13. 66002 Acmella ciliata (Kunth) Cass. K. Srithi 182
14. 70891 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack, Lee VEU et al. 113
15. 78878 Acmella ciliata (Kunth) Cass. N. Muangyen 122
16. 83449 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Ubonwan Upho UBON 1368
17. 86095 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 99
18. 86874 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Glamwaewwong 58 167
19. 86886 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Glamwaewwong 58 179
20. 87204 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 47
21. 88285 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 5291
22. 90022 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Ploytubtim Pracharung 1
23. 90321 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 244
24. 90286 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 209
25. 96339 Acmella ciliata (Kunth) Cass. Mahasarakham University 22
26. 98649 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 126
27. 98866 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 343
28. 98896 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 373
29. 101156 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul 6177
30. 101730 Acmella ciliata (Kunth) Cass. P. Panyadee, W. Pongamornkul 10
31. 107449 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 220
32. 110896 Acmella ciliata (Kunth) Cass. S. Suriya 1
33. 111233 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 181
34. 111269 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 217
35. 112248 Acmella ciliata (Kunth) Cass. P. Panyadee 174
36. 113159 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Pongamornkul, W. Khattiyot, N. Phookaphin 6762
37. 114206 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 22
38. 113763 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 13
39. 113982 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 232
40. 114113 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 363
41. 116881 Acmella ciliata (Kunth) Cass. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 73
42. 121953 Acmella ciliata (Kunth) Cass. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1288
43. 123645 Acmella ciliata (Kunth) Cass. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 182

ปิด

QR code