ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122138
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1471
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open area beside swamp. Climber. Petal cream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1050 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 1050
2. 1156 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 1156
3. 3625 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 3625
4. 6053 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 6053
5. 7103 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 7103
6. 7724 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Nanakorn et al. 7724
7. 13449 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Vega, E. & Caudales, R. 246
8. 46521 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Pongamornkul 2596
9. 53353 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8020
10. 53424 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8104
11. 53845 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi 3127
12. 55435 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 8423
13. 55450 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 8438
14. 58506 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 9541
15. 58542 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 9577
16. 63516 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri 6775
17. 67330 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. M. Norsaengsri & R. Insea 8154
18. 68278 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi 4382
19. 68334 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi 4437
20. 69023 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 645
21. 69044 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 666
22. 70666 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Khin Myo Htwe 024014
23. 71499 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1036
24. 76927 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Tanming 701
25. 82193 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. P. Phaosrichai 126
26. 87351 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-193
27. 87706 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Saensouk et al. 92
28. 87481 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-323
29. 88568 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 419
30. 88703 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 554
31. 92019 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. K. Kertsawang 3584
32. 93712 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. K. Kertsawang 3631
33. 94218 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Pongamornkul 5918
34. 94228 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 1356
35. 94604 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3973
36. 95509 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 1706
37. 95806 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 1762
38. 98430 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-310
39. 98530 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-007
40. 110590 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5705
41. 110808 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 2021
42. 112573 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1350
43. 113061 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6666
44. 117410 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 996
45. 119129 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Boonruang 0239
46. 120508 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Tanming SP14
47. 121111 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3093
48. 121828 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1163
49. 122019 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1353
50. 122046 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1380
51. 122102 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1435
52. 124884 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3461
53. 124910 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3487
54. 124916 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3493
55. 124935 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3512
56. 125077 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 699
57. 127219 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1950
58. 127566 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2533
59. 128756 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2196
60. 129077 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2516
61. 129382 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4240
62. 130319 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. N. Muangyen 3815
63. 133076 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3040

ปิด

QR code