ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 12938
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Semecarpus cochinchinensis Engl.
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachit et al. 5
Collected date

วันที่เก็บ

3 Dec 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree in arboretum area.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

22    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 268 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 268
2. 5653 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 5653
3. 5818 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 5818
4. 6021 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 6021
5. 6030 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 6030
6. 6241 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 6241
7. 8878 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Nanakorn et al. 8878
8. 49553 Semecarpus cochinchinensis Engl. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2154
9. 52149 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. La-ongsri & N. Romkham 1391
10. 52250 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. La-ongsri & N. Romkham 1492
11. 56388 Semecarpus cochinchinensis Engl. M. Norsaengsri & N. Tathana 9025
12. 89154 Semecarpus cochinchinensis Engl. N. Muangyen 745
13. 90667 Semecarpus cochinchinensis Engl. N. Muangyen 929
14. 101673 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Pongamornkul 6214
15. 106170 Semecarpus cochinchinensis Engl. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 644
16. 110466 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5582
17. 114408 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4751
18. 116763 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-386
19. 125699 Semecarpus cochinchinensis Engl. K. Punchay 513
20. 128223 Semecarpus cochinchinensis Engl. K. Inthamma 1093
21. 130698 Semecarpus cochinchinensis Engl. S. Jantakun, K. Inthamma & B. Jantakun 9
22. 131090 Semecarpus cochinchinensis Engl. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2281

ปิด

QR code