ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122364
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mimosa invisa Mart.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9203
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Scandent shrub, 1 m tall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lamphun, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

10    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12614 Mimosa invisa Mart. W. Nanakorn et al. 12614
2. 111976 Mimosa invisa Mart. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai 9162
3. 112112 Mimosa invisa Mart. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9015
4. 117229 Mimosa invisa Mart. N. Muangyen 2496
5. 122379 Mimosa invisa Mart. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9218
6. 122461 Mimosa invisa Mart. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9490
7. 122475 Mimosa invisa Mart. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9537
8. 124871 Mimosa invisa Mart. N. Muangyen 3448
9. 124936 Mimosa invisa Mart. N. Muangyen 3513
10. 124972 Mimosa invisa Mart. N. Muangyen 3548

ปิด

QR code