ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122557
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1517
Collected date

วันที่เก็บ

22 Mar 2020
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 1 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phrae, THAILAND
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3057 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 3057
2. 8114 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8114
3. 8547 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8547
4. 8612 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8612
5. 8791 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Nanakorn et al. 8791
6. 13940 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. P. Srisanga & S. Watthana 606
7. 24720 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Kertsawang 149
8. 27584 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 771
9. 32181 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. J.F. Maxwell 06-179
10. 34375 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Warintorn K. 08-204
11. 37206 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 2088
12. 39732 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 4839
13. 39824 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 4931
14. 39949 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 5056
15. 40127 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 5233
16. 41912 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. P. Wessumritt 349
17. 43964 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1281
18. 43972 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner ST0407
19. 43973 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner ST0128
20. 43994 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner & P. Sidisunthon ST1591
21. 43995 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Gardner & P. Sidisunthon ST1474
22. 44936 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Jitipon Tasaneeyakon HN1847
23. 46557 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 3528
24. 47285 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Chusie KY340
25. 48162 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Boonprakop 0182
26. 51156 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Pongamornkul 2762
27. 55998 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri & N. Tathana 8613
28. 57271 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0169
29. 57541 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Chukiet Laongpol 7
30. 58002 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9104
31. 60031 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2191
32. 65930 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Srithi 689
33. 70314 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Pinyosak & P. Wessumritt 96
34. 70858 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 075
35. 72205 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong 353
36. 74924 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 6570
37. 81182 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 7364
38. 81774 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 11809
39. 82072 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. M. Norsaengsri 12104
40. 82737 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 7638
41. 87647 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Saensouk et al. 33
42. 88041 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 7727
43. 88979 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Ubonwan Upho UBON 781
44. 89164 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 755
45. 90337 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-260
46. 90394 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-316
47. 90596 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 859
48. 92959 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. D. Argyriou 4
49. 92971 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Klaiklay 001
50. 93103 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. D. Argyriou 166
51. 93666 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Rukarcha 76
52. 94640 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4009
53. 101329 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Jittiporn Thasaniyakorn 144-148
54. 102505 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. V. Nguanchoo 754
55. 103540 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Kasan and Sarayut 001
56. 109603 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Jittiporn Tassaniyakorn 148
57. 110815 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 2028
58. 110850 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 2064
59. 115435 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. C. Maknoi 5353
60. 116471 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-095
61. 116538 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-162
62. 116659 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-282
63. 118672 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Kertsawang 3978
64. 121096 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 3078
65. 121177 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 3159
66. 121987 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1322
67. 123926 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5848
68. 125523 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. N. Muangyen 3604
69. 130886 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1159
70. 131081 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2272
71. 137416 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. K. Kertsawang 2670
72. 139633 Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. T. Choopan et al. 2022-5

ปิด

QR code