ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 122445
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sesbania grandiflora (L.) Poir.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9474
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jan 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 1 m tall. Flowers red. Nr Kokngong Police box.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bueng Kan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

159
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 29352 Sesbania grandiflora (L.) Poir. M. Norsaengsri 2609
2. 33176 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Warintorn K. 08 160
3. 33219 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Warintorn K. 08 203
4. 34631 Sesbania grandiflora (L.) Poir. M. Norsaengsri 3265
5. 45420 Sesbania grandiflora (L.) Poir. N. Romkham 70
6. 45352 Sesbania grandiflora (L.) Poir. N. Romkham 2
7. 45501 Sesbania grandiflora (L.) Poir. N. Romkham 151
8. 46142 Sesbania grandiflora (L.) Poir. N. Romkham 230
9. 46249 Sesbania grandiflora (L.) Poir. M. Norsaengsri 3265
10. 74737 Sesbania grandiflora (L.) Poir. W. Pongamornkul 4211
11. 84557 Sesbania grandiflora (L.) Poir. J. Thirasakthana, N. Udomtanasup, S. Wongrin 2
12. 84558 Sesbania grandiflora (L.) Poir. J. Thirasakthana, N. Udomtanasup, S. Wongrin 1
13. 94749 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Pornthip Kanta 16
14. 95653 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Siriporn Pomnat PN 28
15. 101946 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Natthapong Janhom NG 1
16. 101947 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Natthapong Janhom NG 2
17. 103572 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Kasan, Sarayut 33
18. 111993 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai , Natcha Sutraritjai 9143
19. 112008 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9128
20. 112199 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8855
21. 111002 Sesbania grandiflora (L.) Poir. K. Kertsawang 4571
22. 111978 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee, Kittiyut Punchai 9160
23. 112029 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9105
24. 112062 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9068
25. 112071 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai, Akharasit Bunsongtae 9059
26. 112087 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai, Butapha Kongkeow 9040
27. 112100 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9028
28. 112103 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9025
29. 112109 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9018
30. 112110 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9017
31. 112117 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9010
32. 112119 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9008
33. 112122 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 9005
34. 112129 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8997
35. 112137 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8989
36. 112140 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8985
37. 112169 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8817
38. 112186 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon, Preecha Karaket 8841
39. 112209 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8970
40. 112214 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8975
41. 112215 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma , Witsanu Saisorn 8976
42. 114837 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8717
43. 120909 Sesbania grandiflora (L.) Poir. N. Muangyen 2891
44. 122214 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9426
45. 122258 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9380
46. 122260 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9379
47. 122273 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9298
48. 122299 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9324
49. 122305 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9330
50. 122405 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9223
51. 122421 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9270
52. 122423 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee , Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9271
53. 122479 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev, Jiratthi Satthaphorn 9542
54. 125769 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9580
55. 125781 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9594
56. 125908 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9732
57. 125820 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9634
58. 125870 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Charan Leeratiwong, Birgitte Bergmann, Prateep Panyadee, Jiratthi Satthaphorn, Natcha Sutjaritjai, Nitiya Guntiya, Tanatkrit Trongdechakraiwut 9689
59. 125958 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9785
60. 136218 Sesbania grandiflora (L.) Poir. Henrik Balslev, S. Bunma 8661

ปิด

QR code