ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123079
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COMMELINACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-73
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest . Herb. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1542 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1542
2. 1584 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1584
3. 1653 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1653
4. 1660 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1660
5. 1718 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1718
6. 1992 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1992
7. 2333 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 2333
8. 4010 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4010
9. 4355 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4355
10. 4641 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4641
11. 7080 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 7080
12. 7648 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 7648
13. 9680 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 9680
14. 11781 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 276
15. 11795 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 290
16. 11977 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 11977
17. 12397 Cyanotis sp. P. Suksathan 1292
18. 12172 Cyanotis sp. W. La-ongsri 5
19. 12174 Cyanotis sp. W. La-ongsri 7
20. 13340 Cyanotis sp. McDonald et al. 5770
21. 15467 Cyanotis sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 653
22. 16712 Cyanotis sp. S. Sasrirat 161
23. 17903 Cyanotis sp. D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n.
24. 18273 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1045
25. 18986 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 18986
26. 19003 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 19003
27. 21063 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1636
28. 21065 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1638
29. 21468 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1713
30. 30940 Cyanotis sp. K. Kertsawang 646
31. 36194 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3054
32. 36196 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3871
33. 38952 Cyanotis sp. C. Maknoi 2622
34. 48198 Cyanotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 002
35. 48865 Cyanotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51459
36. 48709 Cyanotis sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-550
37. 48855 Cyanotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38567
38. 50449 Cyanotis sp. M. Tamura T-60024
39. 53346 Cyanotis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8013
40. 54477 Cyanotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6958
41. 59776 Cyanotis sp. C. Pitaksantipap 10
42. 60126 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 5915
43. 62340 Cyanotis sp. Romklao Botanical Garden 0627/2555
44. 64502 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 3051
45. 64703 Cyanotis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9967
46. 67644 Cyanotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 911
47. 67854 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 10534
48. 73421 Cyanotis sp. C. Lakoet 0579
49. 73590 Cyanotis sp. P. Traiperm & Layton 560
50. 76563 Cyanotis sp. C. Maknoi 7132
51. 82191 Cyanotis sp. C. Maknoi 7783
52. 84303 Cyanotis sp. W. Khattiyot 394
53. 84324 Cyanotis sp. W. Khattiyot 415
54. 84514 Cyanotis sp. K. Kertsawang 3367
55. 86157 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-161
56. 86525 Cyanotis sp. W. Tanming 977
57. 87599 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-439
58. 88226 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5232
59. 88267 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5273
60. 88309 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5315
61. 88310 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5316
62. 88494 Cyanotis sp. N. Muangyen 346
63. 92669 Cyanotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-060
64. 93573 Cyanotis sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5756
65. 100925 Cyanotis sp. C. Maknoi 479
66. 110565 Cyanotis sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5680
67. 111288 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-236
68. 112611 Cyanotis sp. C. Maknoi 3408
69. 121186 Cyanotis sp. N. Muangyen 3168
70. 123500 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-038
71. 123504 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-042
72. 123570 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-108

ปิด

QR code