ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123079
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyanotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Commelinaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 73
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Herb. Flower purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1584 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1584
2. 1660 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1660
3. 1718 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 1718
4. 2333 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 2333
5. 4010 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 4010
6. 9680 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 9680
7. 11781 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 276
8. 11795 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 290
9. 11977 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 11977
10. 12172 Cyanotis sp. W. La-ongsri 5
11. 12397 Cyanotis sp. P. Suksathan 1292
12. 13340 Cyanotis sp. McDonald et al. 5770
13. 15467 Cyanotis sp. S. Watthana, P. Suksathan, G. Argent 653
14. 17903 Cyanotis sp. D. Burk, A. Rothe, A. Wiepning s.n.
15. 18273 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1045
16. 18986 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 18986
17. 19003 Cyanotis sp. W. Nanakorn et al. 19003
18. 21468 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1713
19. 21065 Cyanotis sp. M. Norsaengsri 1638
20. 30940 Cyanotis sp. K. Kertsawang 646
21. 36194 Cyanotis sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3054
22. 48709 Cyanotis sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 550
23. 48855 Cyanotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38567
24. 50449 Cyanotis sp. M. Tamura T 60024
25. 59776 Cyanotis sp. C. Pitaksantipap 10
26. 64502 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 3051
27. 67644 Cyanotis sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 911
28. 73590 Cyanotis sp. P. Traiperm, Layton 560
29. 75237 Cyanotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2401
30. 76563 Cyanotis sp. C. Maknoi 7132
31. 84303 Cyanotis sp. W. Khattiyot 394
32. 84324 Cyanotis sp. W. Khattiyot 415
33. 84514 Cyanotis sp. K. Kertsawang 3367
34. 87599 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 439
35. 88226 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5232
36. 88267 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5273
37. 88309 Cyanotis sp. W. Pongamornkul 5315
38. 110565 Cyanotis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5680
39. 112611 Cyanotis sp. C. Maknoi 3408
40. 121186 Cyanotis sp. N. Muangyen 3168
41. 123500 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 38
42. 123504 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 42
43. 123570 Cyanotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 108
44. 126749 Cyanotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 3990
45. 127213 Cyanotis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1944
46. 130620 Cyanotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 897
47. 130632 Cyanotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 909
48. 133126 Cyanotis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3090
49. 143063 Cyanotis sp. C. Maknoi et al. 6030

ปิด

QR code