ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123153
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Persicaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Polygonaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 147
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Herb. Flower pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1100
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

86    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12188 Persicaria sp. W. La-ongsri 21
2. 15632 Persicaria sp. W. Pongamornkul 488
3. 45716 Persicaria sp. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
4. 46378 Persicaria sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 34
5. 47851 Persicaria sp. S. Sawangsawat, W. Boonchai 193
6. 50908 Persicaria sp. S. Watthana 3641
7. 59570 Persicaria sp. Romklao Botanical Garden 2554 176
8. 77554 Persicaria sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10976
9. 77690 Persicaria sp. M. Norsaengsri 11609
10. 79197 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 392
11. 79257 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 452
12. 80084 Persicaria sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97931
13. 80285 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 101
14. 80538 Persicaria sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 353
15. 83768 Persicaria sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2795
16. 84701 Persicaria sp. K. Kertsawang 3482
17. 85785 Persicaria sp. W. Pongamornkul et al. 5124
18. 86621 Persicaria sp. W. Tanming 844
19. 86629 Persicaria sp. W. Tanming 852
20. 91974 Persicaria sp. K. Kertsawang 3539
21. 91975 Persicaria sp. K. Kertsawang 3540
22. 92651 Persicaria sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 42
23. 96252 Persicaria sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4437
24. 98184 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 64
25. 98553 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 30
26. 102588 Persicaria sp. V. Nguanchoo 848
27. 104365 Persicaria sp. S. Kamonnate 912
28. 106214 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 670
29. 107354 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 117
30. 107540 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 325
31. 107551 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 337
32. 107574 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 361
33. 107582 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 369
34. 110176 Persicaria sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1049
35. 110807 Persicaria sp. N. Muangyen 2020
36. 111416 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 364
37. 111607 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 130
38. 111715 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 235
39. 111731 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 251
40. 111743 Persicaria sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 263
41. 113321 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 22
42. 113434 Persicaria sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 135
43. 113829 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 79
44. 113967 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 217
45. 114020 Persicaria sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 270
46. 116558 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 182
47. 116571 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 195
48. 116714 Persicaria sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 337
49. 118266 Persicaria sp. K. Inthamma 154
50. 118447 Persicaria sp. K. Inthamma 346
51. 118616 Persicaria sp. K. Kertsawang 3922
52. 118950 Persicaria sp. K. Inthamma 537
53. 120807 Persicaria sp. N. Muangyen 2789
54. 121184 Persicaria sp. N. Muangyen 3166
55. 121950 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Wongwan, M. Tabut 1285
56. 121978 Persicaria sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1313
57. 122852 Persicaria sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 322
58. 123184 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 178
59. 123009 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 3
60. 123014 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 8
61. 123027 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 21
62. 123048 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 42
63. 123057 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 51
64. 123173 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 167
65. 123219 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 213
66. 123244 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 238
67. 123324 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 318
68. 123325 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 319
69. 123389 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 383
70. 123460 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 454
71. 125028 Persicaria sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 650
72. 125160 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1575
73. 125189 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1604
74. 125227 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 1642
75. 132469 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7311
76. 132520 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7400
77. 133417 Persicaria sp. Natdanai Pan-in V 201
78. 135814 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7782
79. 135877 Persicaria sp. W. Pongamornkul 7845
80. 136130 Persicaria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 44
81. 136175 Persicaria sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 89
82. 136417 Persicaria sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3442
83. 141880 Persicaria sp. W. La-ongsri 887
84. 142425 Persicaria sp. W. Pongamornkul 8726
85. 142722 Persicaria sp. C. Maknoi et al. 5300
86. 143148 Persicaria sp. C. Maknoi et al. 6987

ปิด

QR code