ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123566
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-104
Collected date

วันที่เก็บ

21 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Fruit green with white hair.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

293-313
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11785 Grewia sp. W. Pongamornkul 280
2. 14120 Grewia sp. S. Watthana 271
3. 18989 Grewia sp. W. Nanakorn et al. 18989
4. 20904 Grewia sp. P. Srisanga s.n.
5. 20981 Grewia sp. M. Norsaengsri 1554
6. 42010 Grewia sp. Zhou Shi-shun 3734
7. 45293 Grewia sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3621
8. 50127 Grewia sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7627
9. 57130 Grewia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 245
10. 58784 Grewia sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9403
11. 61709 Grewia sp. Ling Shein Man 087602
12. 61945 Grewia sp. Ling Shein Man 087389
13. 65040 Grewia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6312
14. 70397 Grewia sp. C. Maknoi 3264
15. 70415 Grewia sp. C. Maknoi 3282
16. 78143 Grewia sp. W. Pongamornkul 4487
17. 80239 Grewia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-55
18. 85143 Grewia sp. P. Phaosrichai 252
19. 93196 Grewia sp. D. Argyriou 336
20. 109887 Grewia sp. TLBG 448
21. 111349 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-297
22. 111479 Grewia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-002
23. 115422 Grewia sp. C. Maknoi 5266
24. 117026 Grewia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-219
25. 117329 Grewia sp. W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5126
26. 118870 Grewia sp. K. Inthamma 448
27. 118918 Grewia sp. K. Inthamma 497
28. 121413 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1033
29. 121687 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1748
30. 121782 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1842
31. 121874 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1209
32. 121883 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1218
33. 121904 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1239
34. 123553 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-091
35. 123571 Grewia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-109
36. 129498 Grewia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4356
37. 129551 Grewia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4409
38. 130617 Grewia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 894
39. 130618 Grewia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 895
40. 132660 Grewia sp. A. Nuammee 538
41. 133153 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3117
42. 133752 Grewia sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7648
43. 134336 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2686
44. 134351 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2701
45. 134367 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2717
46. 134401 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2751
47. 134402 Grewia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2752
48. 136407 Grewia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3432
49. 137030 Grewia sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103093
50. 137824 Grewia sp. K. Inthamma 1408
51. 138350 Grewia sp. K. Inthamma 1626
52. 138371 Grewia sp. K. Inthamma 1647
53. 139007 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3886
54. 139177 Grewia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 496
55. 139719 Grewia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3961

ปิด

QR code