ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 13084
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don
Family name

ชื่อวงศ์

BETULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 480
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Tree 30 m high. Inflorescence brownish.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1400
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 837 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 837
2. 5829 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 5829
3. 8518 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 8518
4. 13021 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 13021
5. 20770 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Nanakorn et al. 20770
6. 22524 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Srisanga 2363
7. 24898 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don C. Glamwaewwong 894
8. 30391 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 1899
9. 42692 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Jatupol K. 10-518
10. 46437 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 2512
11. 49953 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6473
12. 52416 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8600
13. 56282 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051288
14. 60837 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Ling Shein Man 087126
15. 65045 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don K. Srithi 585
16. 65645 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don M. Norsaengsri 10135
17. 66249 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 3287
18. 69849 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035657
19. 71682 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091126
20. 79576 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097506
21. 79578 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097572
22. 79579 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097788
23. 81431 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don M. Norsaengsri 12226
24. 83189 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 4724
25. 89469 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Pongamornkul 5569
26. 93403 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Alisa Narai 15
27. 94470 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don N. Muangyen 1597
28. 94482 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don N. Muangyen 1609
29. 96012 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Phaosrichai 410
30. 98309 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-189
31. 105757 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Pimsiri PN004
32. 106952 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 663
33. 112260 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don P. Panyadee 188
34. 114289 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4491
35. 118483 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don K. Inthamma 382
36. 124750 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don N. Muangyen 3327
37. 129355 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don Akharasit Bunsongthae 221

ปิด

QR code