ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123619
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus barbatus Mll.Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-155
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 3 m tall, deciduous. Fruit yellowish green covered by brown hair.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

575-620
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3062 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 3062
2. 3963 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 3963
3. 8314 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 8314
4. 9273 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9273
5. 9149 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9149
6. 9248 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9248
7. 9502 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9502
8. 28337 Mallotus barbatus Mll.Arg. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-21
9. 29670 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Glamwaewwong 1404
10. 29714 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi 993
11. 29781 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi 1102
12. 37557 Mallotus barbatus Mll.Arg. J.F. Maxwell 06-378
13. 41144 Mallotus barbatus Mll.Arg. Jatupol K. 09-498
14. 48534 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7285
15. 48563 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7314
16. 52299 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1346
17. 52564 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1651
18. 54481 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6968
19. 58392 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 9427
20. 59522 Mallotus barbatus Mll.Arg. Romklao Botanical Garden 0128/2553
21. 64118 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2520
22. 65513 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Srithi 614
23. 68636 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3000
24. 78964 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-160
25. 78981 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-177
26. 81054 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi 7235
27. 82227 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri 12231
28. 82247 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri 12251
29. 85801 Mallotus barbatus Mll.Arg. M. Norsaengsri 12454
30. 86106 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-110
31. 86123 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-127
32. 87302 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-144
33. 87335 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-177
34. 87374 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-216
35. 88732 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 582
36. 88368 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 220
37. 90709 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 971
38. 90567 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 830
39. 90642 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 905
40. 90779 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3387
41. 91850 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 1218
42. 91983 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Kertsawang 3548
43. 92618 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-009
44. 92678 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-069
45. 93743 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Kertsawang 3662
46. 94825 Mallotus barbatus Mll.Arg. Chusie & K. Srithi PK061
47. 95315 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4127
48. 98536 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-013
49. 98653 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-130
50. 110101 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 974
51. 111114 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-062
52. 113191 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3885
53. 113426 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-127
54. 113694 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-395
55. 113718 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-419
56. 113719 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-420
57. 113737 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-438
58. 114438 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4785
59. 115229 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 764
60. 115230 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 765
61. 115365 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 900
62. 115720 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Wangwasit 180321-16
63. 115750 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Wangwasit 180321-47
64. 116663 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-286
65. 117666 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-036
66. 117671 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-041
67. 117764 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-134
68. 117879 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-249
69. 118712 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Boonruang 0061
70. 120745 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 2727
71. 121293 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Boonruang 0354
72. 123617 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-153
73. 123618 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-154
74. 123685 Mallotus barbatus Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-222
75. 124805 Mallotus barbatus Mll.Arg. N. Muangyen 3382
76. 130601 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 878
77. 130602 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 879
78. 130603 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 880
79. 130863 Mallotus barbatus Mll.Arg. Suchada Wongpakam & Wasana Kamkuan 8
80. 130935 Mallotus barbatus Mll.Arg. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1208
81. 131529 Mallotus barbatus Mll.Arg. Chusie Trisonthi BD 141
82. 132708 Mallotus barbatus Mll.Arg. A. Nuammee 586
83. 136380 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3405
84. 136522 Mallotus barbatus Mll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3547
85. 138251 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Inthamma 1527
86. 138355 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Inthamma 1631
87. 139038 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 347
88. 139040 Mallotus barbatus Mll.Arg. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 349
89. 138449 Mallotus barbatus Mll.Arg. K. Inthamma 1725

ปิด

QR code