ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123642
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hedyotis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-179
Collected date

วันที่เก็บ

22 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

306    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3404 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3404
2. 3424 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3424
3. 3738 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3738
4. 3794 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3794
5. 3977 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 3977
6. 4495 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4495
7. 4657 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 4657
8. 5156 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5156
9. 5292 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 5292
10. 6936 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 6936
11. 7583 Hedyotis sp. W. Nanakorn et al. 7583
12. 8725 Hedyotis sp. W. Nanakorn 8725
13. 9230 Hedyotis sp. W. Nanakorn 9230
14. 10499 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 158
15. 10534 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 195
16. 11610 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 209
17. 11667 Hedyotis sp. P. Srisanga 255
18. 13619 Hedyotis sp. P. Suksathan 1385
19. 14396 Hedyotis sp. P. Suksathan 1701
20. 14398 Hedyotis sp. P. Suksathan 1703
21. 14756 Hedyotis sp. K. Larsen et al. 45737
22. 14901 Hedyotis sp. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 441
23. 15281 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 809
24. 15718 Hedyotis sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1820
25. 16198 Hedyotis sp. S. Intamusik 66
26. 16847 Hedyotis sp. P. Suksathan 2256
27. 16899 Hedyotis sp. P. Suksathan 2308
28. 16925 Hedyotis sp. P. Suksathan 2334
29. 17085 Hedyotis sp. P. Suksathan 2414
30. 17104 Hedyotis sp. P. Suksathan 2433
31. 18266 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1038
32. 18782 Hedyotis sp. W. Nanakorn 620
33. 19440 Hedyotis sp. P. Suksathan 2688
34. 20259 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1318
35. 21059 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1632
36. 21116 Hedyotis sp. C. Maknoi 114.1
37. 21360 Hedyotis sp. S. Watthana 1367
38. 22363 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 1933
39. 23437 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 962
40. 27213 Hedyotis sp. P. Suksathan 3866
41. 27658 Hedyotis sp. C. Maknoi 844
42. 27635 Hedyotis sp. C. Maknoi 821
43. 27730 Hedyotis sp. C. Maknoi 916
44. 27734 Hedyotis sp. C. Maknoi 920
45. 28187 Hedyotis sp. S. Watthana & S. Pumicong 2079
46. 28288 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-15
47. 28450 Hedyotis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-10
48. 28992 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2548
49. 29066 Hedyotis sp. S. Suddee et al. 2644
50. 30309 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1264
51. 31187 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2862
52. 31963 Hedyotis sp. C. Maknoi 1125
53. 31968 Hedyotis sp. C. Maknoi 1130
54. 31272 Hedyotis sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2947
55. 31507 Hedyotis sp. C. Maknoi 1629
56. 31705 Hedyotis sp. C. Maknoi 1663
57. 31761 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1168
58. 31771 Hedyotis sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1178
59. 31826 Hedyotis sp. C. Maknoi 1543
60. 34110 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2035
61. 35194 Hedyotis sp. C. Maknoi 2422
62. 35456 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8277
63. 35527 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8352
64. 35601 Hedyotis sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8435
65. 36315 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2262
66. 36377 Hedyotis sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3020
67. 36496 Hedyotis sp. C. Maknoi 1816
68. 36873 Hedyotis sp. P. Wessumritt 21
69. 37096 Hedyotis sp. P. Suksathan 4659
70. 38193 Hedyotis sp. P. Wessumritt 119
71. 38906 Hedyotis sp. C. Maknoi 2576
72. 38800 Hedyotis sp. C. Maknoi 2470
73. 40274 Hedyotis sp. C. Maknoi 2636
74. 41215 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5604
75. 41816 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 92
76. 41825 Hedyotis sp. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 106
77. 42637 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6120
78. 42675 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6159
79. 43451 Hedyotis sp. K. Kertsawang 1272
80. 45974 Hedyotis sp. C. Maknoi 3886
81. 46108 Hedyotis sp. C. Maknoi 3803
82. 47036 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 257
83. 46290 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 13
84. 46327 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3322
85. 46443 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2518
86. 46494 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 2569
87. 46579 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 3550
88. 46658 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5632
89. 47003 Hedyotis sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 224
90. 47864 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7032
91. 47918 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7086
92. 47950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7118
93. 47964 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 7132
94. 48146 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0119
95. 48440 Hedyotis sp. K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-4477
96. 48500 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38724
97. 49997 Hedyotis sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38407
98. 51220 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2635
99. 50460 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00013
100. 50474 Hedyotis sp. Li-Jianwu Cx00030
101. 53552 Hedyotis sp. Yin-Jiantao 1252
102. 53877 Hedyotis sp. C. Maknoi 3159
103. 53892 Hedyotis sp. C. Maknoi 3174
104. 55824 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
105. 55825 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
106. 55826 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
107. 55833 Hedyotis sp. Sawai 1038
108. 55835 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
109. 55842 Hedyotis sp. S. Mattapha 672
110. 55843 Hedyotis sp. S. Bunwong 307
111. 55844 Hedyotis sp. S. Bunwong et al. 172
112. 55895 Hedyotis sp. P. Chantaranothai et al. 122/2003
113. 55994 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8609
114. 56005 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8620
115. 56075 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8854
116. 57279 Hedyotis sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0105
117. 56880 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9190
118. 58236 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8768
119. 58563 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9598
120. 58595 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9630
121. 59269 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9806
122. 62204 Hedyotis sp. W. Boonprakop 0465
123. 62848 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 10060
124. 62888 Hedyotis sp. C. Lakoet 224
125. 63849 Hedyotis sp. P. Thongson 34
126. 64040 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6948
127. 64067 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6999
128. 64489 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3038
129. 65034 Hedyotis sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6296
130. 66299 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 3337
131. 66756 Hedyotis sp. C. Maknoi 4250
132. 67492 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2070
133. 67636 Hedyotis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 903
134. 70373 Hedyotis sp. C. Maknoi 3240
135. 70375 Hedyotis sp. C. Maknoi 3242
136. 70399 Hedyotis sp. C. Maknoi 3266
137. 70406 Hedyotis sp. C. Maknoi 3273
138. 70407 Hedyotis sp. C. Maknoi 3274
139. 71189 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 2851
140. 73337 Hedyotis sp. C. Lakoet 0495
141. 74809 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 04283
142. 75079 Hedyotis sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2517
143. 75382 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095481
144. 75468 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095138
145. 75928 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094681A
146. 75975 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094320
147. 76003 Hedyotis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095359
148. 76249 Hedyotis sp. C. Maknoi 7099
149. 76569 Hedyotis sp. C. Maknoi 7138
150. 77640 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 11564
151. 79983 Hedyotis sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097754
152. 80775 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 534
153. 80862 Hedyotis sp. K. Phoutthavong et al. 438
154. 81476 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11721
155. 81688 Hedyotis sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11728
156. 82950 Hedyotis sp. M. Norsaengsri 12334
157. 85571 Hedyotis sp. C. Maknoi 8270
158. 85578 Hedyotis sp. C. Maknoi 8277
159. 86159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-163
160. 86311 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-315
161. 86865 Hedyotis sp. C. Glamwaewwong 158/58
162. 87561 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-401
163. 89333 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5433
164. 89411 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5511
165. 89626 Hedyotis sp. C. Maknoi 6379
166. 91031 Hedyotis sp. N. Muangyen 1041
167. 91288 Hedyotis sp. S. Sawangsawat 489
168. 92485 Hedyotis sp. L. Kamkom s.n.
169. 93747 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3666
170. 94240 Hedyotis sp. N. Muangyen 1368
171. 94149 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 5849
172. 94301 Hedyotis sp. N. Muangyen 1429
173. 94843 Hedyotis sp. S. Bunma 109
174. 95116 Hedyotis sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-155
175. 97078 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 462
176. 97104 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 488
177. 98277 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-157
178. 98330 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-210
179. 98345 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-225
180. 98447 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-327
181. 98448 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-328
182. 98712 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-189
183. 98844 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-321
184. 98875 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-352
185. 100793 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-396
186. 100800 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-403
187. 100833 Hedyotis sp. P. Phaosrichai 560
188. 104235 Hedyotis sp. S. Kamonnate 702
189. 104250 Hedyotis sp. S. Kamonnate 814
190. 104481 Hedyotis sp. T. Khambai 504
191. 104751 Hedyotis sp. C. Maknoi 5627
192. 104953 Hedyotis sp. C. Maknoi 6110
193. 106764 Hedyotis sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 484
194. 107452 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-224
195. 107501 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-279
196. 111009 Hedyotis sp. K. Kertsawang 4578
197. 111159 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-107
198. 111172 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-120
199. 111305 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-253
200. 111316 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-264
201. 111340 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-288
202. 111415 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-363
203. 111456 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-404
204. 111457 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-405
205. 111474 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-422
206. 111501 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-024
207. 111548 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-071
208. 111553 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-076
209. 111563 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-086
210. 111612 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-135
211. 111674 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-197
212. 111724 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-244
213. 111744 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-264
214. 111762 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-282
215. 111778 Hedyotis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-298
216. 112490 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1267
217. 113174 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6777
218. 113201 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3895
219. 113420 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-121
220. 113627 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-328
221. 113666 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-367
222. 113688 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-389
223. 113698 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-399
224. 113770 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-020
225. 113817 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-067
226. 113820 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-070
227. 113866 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-116
228. 113876 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-126
229. 113958 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-208
230. 114003 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-253
231. 114027 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-277
232. 114114 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-364
233. 114135 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-385
234. 114177 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-427
235. 116069 Hedyotis sp. K. Wangwasit 180913-3
236. 116937 Hedyotis sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-129
237. 117620 Hedyotis sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1712
238. 117852 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-222
239. 117872 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-242
240. 117878 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-248
241. 117937 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-307
242. 117954 Hedyotis sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-324
243. 118284 Hedyotis sp. K. Inthamma 172
244. 118547 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3853
245. 118583 Hedyotis sp. K. Kertsawang 3889
246. 120943 Hedyotis sp. N. Muangyen 2925
247. 121427 Hedyotis sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1047
248. 121785 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1845
249. 122962 Hedyotis sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-433
250. 123496 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-034
251. 123507 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-045
252. 123540 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-078
253. 123556 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-094
254. 123558 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-096
255. 123629 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-165
256. 123631 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-167
257. 123648 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-185
258. 123801 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-338
259. 123819 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-356
260. 123724 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-261
261. 123725 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-262
262. 123830 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-367
263. 123836 Hedyotis sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-373
264. 125071 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 693
265. 125971 Hedyotis sp. Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9802
266. 126810 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4051
267. 128500 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2301
268. 128517 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2318
269. 129561 Hedyotis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4419
270. 130299 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2475
271. 130416 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2558
272. 130492 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2633
273. 130609 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 886
274. 130671 Hedyotis sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 948
275. 131485 Hedyotis sp. Chusie Trisonthi BD 68
276. 133386 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 169
277. 133413 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 197
278. 133449 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 233
279. 133467 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 251
280. 133468 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 252
281. 133473 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 257
282. 133475 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 259
283. 133658 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 443
284. 133698 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 483
285. 133704 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 489
286. 133710 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in V 495
287. 133734 Hedyotis sp. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7630
288. 134091 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3556
289. 134242 Hedyotis sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3676
290. 134385 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2735
291. 134418 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2768
292. 134444 Hedyotis sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2794
293. 135774 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7742
294. 135854 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7822
295. 135861 Hedyotis sp. W. Pongamornkul 7829
296. 137172 Hedyotis sp. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103019
297. 138294 Hedyotis sp. K. Inthamma 1570
298. 138299 Hedyotis sp. K. Inthamma 1575
299. 139270 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 627
300. 139271 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 628
301. 139272 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 629
302. 138673 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 548
303. 138712 Hedyotis sp. Natdanai Pan-in 587
304. 139128 Hedyotis sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 440
305. 139375 Hedyotis sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1954
306. 141001 Hedyotis sp. W. Pongamornkul - 8166

ปิด

QR code