ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123577
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 115
Collected date

วันที่เก็บ

21 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 5 m tall. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1527 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. Nanakorn et al. 1527
2. 1583 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. Nanakorn et al. 1583
3. 1674 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. Nanakorn et al. 1674
4. 14687 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 899
5. 24620 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby C. Glamwaewwong 808
6. 30933 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby K. Wangwasit, C. Lakoet 70529 27
7. 33879 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby J.F. Maxwell 07 647
8. 38104 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby M. Norsaengsri 3977
9. 40523 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby J.F. Maxwell 08 151
10. 41763 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby J.F. Maxwell 09 244
11. 45913 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby C. Maknoi 3826
12. 59871 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby Romklao Botanical Garden 2554 262
13. 63459 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby M. Norsaengsri 6715
14. 64016 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby M. Norsaengsri, P. Thongson 6886
15. 68552 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2916
16. 83637 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby S. Bunma s.n.
17. 83638 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby S. Bunma s.n.
18. 84626 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby K. Kertsawang 3407
19. 84834 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby S. Watthana 3912
20. 86693 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. Tanming 916
21. 87131 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby P. Phaosrichai 309
22. 92898 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby N. Turreira-Garcia 67
23. 95338 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4150
24. 110100 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 973
25. 110598 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5713
26. 120534 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. Tanming SP 40
27. 121245 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby N. Boonruang 306
28. 127420 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5928
29. 131916 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 105
30. 137540 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby K. Inthamma 1124
31. 137541 Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin & Barneby K. Inthamma 1125

ปิด

QR code