ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123740
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-277
Collected date

วันที่เก็บ

23 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flower yellow. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

87    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9261 Mycetia sp. P. Thongson 63
2. 10980 Mycetia sp. Serm 60
3. 11349 Mycetia sp. W. Pongamornkul 126
4. 18784 Mycetia sp. W. Nanakorn 636
5. 19383 Mycetia sp. C. Glamwaewwong 14
6. 20415 Mycetia sp. P. Thongson 160
7. 20420 Mycetia sp. P. Thongson 165
8. 22167 Mycetia sp. P. Srisanga 2227
9. 22183 Mycetia sp. P. Srisanga 2243
10. 22187 Mycetia sp. P. Srisanga 2247
11. 22610 Mycetia sp. S. Watthana 1716
12. 29720 Mycetia sp. C. Maknoi 999
13. 29743 Mycetia sp. C. Maknoi 1064
14. 35860 Mycetia sp. C. Maknoi 1792
15. 38909 Mycetia sp. C. Maknoi 2579
16. 38910 Mycetia sp. C. Maknoi 2580
17. 42465 Mycetia sp. Wang Hong 8294
18. 43028 Mycetia sp. Zhou Shi-shun 3274
19. 45671 Mycetia sp. D. Khrueasan MS316
20. 47962 Mycetia sp. M. Norsaengsri 7130
21. 52925 Mycetia sp. Yin-Jiantao 1390
22. 56847 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2037
23. 61193 Mycetia sp. Ling Shein Man 088002
24. 61589 Mycetia sp. Ling Shein Man 087224
25. 65009 Mycetia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6238
26. 65242 Mycetia sp. Varalee Viraporn 43
27. 66572 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2832
28. 68811 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089637
29. 71570 Mycetia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1107
30. 73814 Mycetia sp. P. Phaosrichai 55
31. 72937 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10718
32. 73481 Mycetia sp. C. Lakoet 0641
33. 73490 Mycetia sp. C. Lakoet 0650
34. 74861 Mycetia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10843
35. 75131 Mycetia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2321
36. 75642 Mycetia sp. W. Tanming 530
37. 76382 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094297
38. 77547 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10927
39. 81829 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11863
40. 81875 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11909
41. 85455 Mycetia sp. C. Maknoi 8154
42. 85822 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12475
43. 85833 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12486
44. 88303 Mycetia sp. W. Pongamornkul 5309
45. 88323 Mycetia sp. N. Muangyen 175
46. 88500 Mycetia sp. N. Muangyen 352
47. 89173 Mycetia sp. N. Muangyen 764
48. 89271 Mycetia sp. C. Maknoi 8119
49. 90469 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-391
50. 90474 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-396
51. 90576 Mycetia sp. N. Muangyen 839
52. 90650 Mycetia sp. N. Muangyen 912
53. 90788 Mycetia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3396
54. 91082 Mycetia sp. N. Muangyen 1092
55. 91870 Mycetia sp. N. Muangyen 1238
56. 91891 Mycetia sp. N. Muangyen 1259
57. 92645 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-036
58. 94485 Mycetia sp. N. Muangyen 1612
59. 95114 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-153
60. 98264 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-144
61. 104474 Mycetia sp. T. Khambai 497
62. 105120 Mycetia sp. C. Maknoi 6310
63. 113224 Mycetia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3918
64. 113444 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-145
65. 113585 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-286
66. 113587 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-288
67. 113604 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-305
68. 113625 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-326
69. 113969 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-219
70. 113974 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-224
71. 113989 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-239
72. 114007 Mycetia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-257
73. 116823 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-015
74. 116825 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-017
75. 116828 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-020
76. 116921 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-113
77. 116950 Mycetia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-142
78. 120588 Mycetia sp. N. Muangyen 2354
79. 120719 Mycetia sp. N. Muangyen 2701
80. 122722 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-192
81. 122672 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-142
82. 122741 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-211
83. 122799 Mycetia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-269
84. 123377 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-371
85. 123393 Mycetia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-387
86. 123639 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-176
87. 123831 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-368

ปิด

QR code