ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123757
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Adiantum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-294
Collected date

วันที่เก็บ

25 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terestrial fern, sori brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

66    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7777 Adiantum sp. W. Nanakorn et al. 7777
2. 7778 Adiantum sp. W. Nanakorn et al. 7778
3. 20405 Adiantum sp. P. Thongson 150
4. 27645 Adiantum sp. C. Maknoi 831
5. 31404 Adiantum sp. K. Kertsawang 868
6. 37825 Adiantum sp. M. Norsaengsri 3789
7. 37992 Adiantum sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3415
8. 38052 Adiantum sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3901
9. 38367 Adiantum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2139
10. 42615 Adiantum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6098
11. 53030 Adiantum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7602
12. 53367 Adiantum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8037
13. 53372 Adiantum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8043
14. 56443 Adiantum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051173
15. 58552 Adiantum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9587
16. 58555 Adiantum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9590
17. 60520 Adiantum sp. Ling Shein Man 088160
18. 61232 Adiantum sp. Ling Shein Man 087957
19. 63724 Adiantum sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6610
20. 69342 Adiantum sp. Zhou-Shishun 5267
21. 71234 Adiantum sp. S. Watthana s.n.
22. 71634 Adiantum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091074
23. 73387 Adiantum sp. C. Lakoet 0545
24. 75929 Adiantum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094682
25. 80133 Adiantum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097885
26. 81802 Adiantum sp. M. Norsaengsri 11836
27. 84866 Adiantum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3944
28. 84867 Adiantum sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3945
29. 85305 Adiantum sp. C. Maknoi 7953
30. 90381 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-303
31. 91976 Adiantum sp. K. Kertsawang 3541
32. 98298 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-178
33. 98307 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-187
34. 98572 Adiantum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-049
35. 98619 Adiantum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-096
36. 98624 Adiantum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-101
37. 100774 Adiantum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-377
38. 104051 Adiantum sp. Katika Intarapech 40
39. 105615 Adiantum sp. C. Maknoi 7043
40. 105641 Adiantum sp. C. Maknoi 7069
41. 107527 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-309
42. 111096 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-044
43. 111178 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-126
44. 111329 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-277
45. 111345 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-293
46. 111544 Adiantum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-067
47. 111692 Adiantum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-215
48. 113251 Adiantum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3944
49. 113709 Adiantum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-410
50. 115088 Adiantum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 623
51. 116846 Adiantum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-038
52. 118657 Adiantum sp. K. Kertsawang 3963
53. 122897 Adiantum sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-367
54. 123409 Adiantum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-403
55. 125285 Adiantum sp. W. Pongamornkul 7028
56. 126824 Adiantum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4065
57. 129515 Adiantum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4373
58. 132953 Adiantum sp. S. Pumikong 2019 162
59. 132954 Adiantum sp. S. Pumikong 2019 163
60. 133229 Adiantum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1017
61. 133922 Adiantum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3442
62. 134302 Adiantum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2652
63. 134219 Adiantum sp. P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3653
64. 134339 Adiantum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2689
65. 135366 Adiantum sp. W. Rujichaipimon, W. Tanming, P. Suksatan, A. Nuammee, T, Pingyot 150
66. 137946 Adiantum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2840

ปิด

QR code