ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 123800
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus glaberrima Blume
Family name

ชื่อวงศ์

MORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-337
Collected date

วันที่เก็บ

26 Aug 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Strangling tree, fig yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Sainyabuli, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

36    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 415 Ficus glaberrima Blume W. Nanakorn et al. 415
2. 556 Ficus glaberrima Blume W. Nanakorn et al. 556
3. 9794 Ficus glaberrima Blume W. Nanakorn et al. 9794
4. 12573 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga 334
5. 18026 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga 1579
6. 22480 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga 2319
7. 29128 Ficus glaberrima Blume S. Watthana & H. Kurzweil 2181
8. 33938 Ficus glaberrima Blume J.F. Maxwell 07-711
9. 34864 Ficus glaberrima Blume J.F. Maxwell 08-89
10. 43553 Ficus glaberrima Blume S. Gardner & P. Tippayasri ST1709
11. 43562 Ficus glaberrima Blume S. Gardner, P. Sidisunthorn & Khumchompoo ST1982
12. 50432 Ficus glaberrima Blume M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60779
13. 51096 Ficus glaberrima Blume W. Pongamornkul 2702
14. 57081 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9360
15. 57085 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9364
16. 57702 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi 4120
17. 59159 Ficus glaberrima Blume Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1907
18. 62434 Ficus glaberrima Blume Romklao Botanical Garden 0374/2554
19. 62442 Ficus glaberrima Blume Romklao Botanical Garden 0382/2554
20. 62802 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri 10014
21. 66640 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi 4142
22. 68820 Ficus glaberrima Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089644
23. 77562 Ficus glaberrima Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11039
24. 78093 Ficus glaberrima Blume W. Pongamornkul 4438
25. 77808 Ficus glaberrima Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-23
26. 84071 Ficus glaberrima Blume W. Pongamornkul 4857
27. 86569 Ficus glaberrima Blume W. Tanming 792
28. 88533 Ficus glaberrima Blume N. Muangyen 385
29. 98682 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-159
30. 100702 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-305
31. 111685 Ficus glaberrima Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-208
32. 118738 Ficus glaberrima Blume N. Boonruang 0088
33. 121575 Ficus glaberrima Blume N. Boonruang 0478
34. 123376 Ficus glaberrima Blume W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-370
35. 123911 Ficus glaberrima Blume W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5833
36. 127400 Ficus glaberrima Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5908

ปิด

QR code