ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 13062
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Asteraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga 458
Collected date

วันที่เก็บ

10 Feb 1999
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Shrub 3 m high. Flower blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1530
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

241    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2916 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 2916
2. 5337 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5337
3. 5683 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5683
4. 5760 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5760
5. 5858 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5858
6. 6015 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6015
7. 6033 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6033
8. 6156 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6156
9. 8306 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8306
10. 8415 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8415
11. 8629 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8629
12. 8925 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8925
13. 9823 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 9823
14. 10100 Vernonia sp. W. Pongamornkul 23
15. 10191 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10191
16. 10277 Vernonia sp. W. Pongamornkul 48
17. 10738 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10738
18. 12288 Vernonia sp. W. Pongamornkul 343
19. 12812 Vernonia sp. Serm 41
20. 13029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 391
21. 16067 Vernonia sp. P. Suksathan s.n.
22. 16438 Vernonia sp. P. Suksathan 2111
23. 16635 Vernonia sp. P. Srisanga 1229
24. 17354 Vernonia sp. M. Norsaengsri 906
25. 18239 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1010
26. 18804 Vernonia sp. W. Nanakorn 1125
27. 19026 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 19026
28. 21451 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1696
29. 22649 Vernonia sp. W. Pongamornkul 8513
30. 22715 Vernonia sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2447
31. 22754 Vernonia sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2486
32. 23053 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 219
33. 23861 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23861
34. 23296 Vernonia sp. W. Pongamornkul 942
35. 23299 Vernonia sp. W. Pongamornkul 945
36. 23612 Vernonia sp. P. Srisanga 2621
37. 23614 Vernonia sp. P. Srisanga 2623
38. 23897 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23897
39. 25444 Vernonia sp. M. Norsaengsri 262
40. 27531 Vernonia sp. C. Maknoi 718
41. 27561 Vernonia sp. C. Maknoi 748
42. 28294 Vernonia sp. NULL
43. 31252 Vernonia sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan, P. Tatiya 2927
44. 31741 Vernonia sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapipat 1148
45. 32838 Vernonia sp. N. Muangyen 154
46. 33376 Vernonia sp. Jatupol K. 07 157
47. 34149 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2074
48. 34150 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2075
49. 34152 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2077
50. 34157 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2082
51. 34163 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2088
52. 34286 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1644
53. 34287 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1646
54. 36341 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2288
55. 36781 Vernonia sp. P. Suksathan 4525
56. 37228 Vernonia sp. C. Maknoi 2109
57. 37786 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3741
58. 37789 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3744
59. 37791 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3746
60. 38070 Vernonia sp. S. Watthana 2771
61. 38087 Vernonia sp. S. Watthana, A. Keratikorkul 2864
62. 38341 Vernonia sp. P. Srisanga, P. Suksathan 3274
63. 38584 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2434
64. 38615 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2465
65. 38618 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2468
66. 41162 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5865
67. 41174 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5877
68. 42548 Vernonia sp. S. Bunwong 357
69. 42562 Vernonia sp. S. Bunwong 385
70. 42564 Vernonia sp. S. Bunwong 388
71. 42976 Vernonia sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul, R. Meeboonya 4570
72. 45239 Vernonia sp. D. Khrueasan MS 18
73. 45251 Vernonia sp. D. Khrueasan MS 537
74. 46513 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2588
75. 46528 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2603
76. 48145 Vernonia sp. W. Boonprakop 118
77. 49121 Vernonia sp. S. Watthana 3384
78. 49230 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Thawatchai Wongprasert, Bunnak Sangkhachand T 29309
79. 49237 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert, Bunnak Sangkhachand T 29229
80. 49238 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert, Bunnak Sangkhachand T 29269
81. 49910 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6430
82. 49921 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6441
83. 50359 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33474
84. 50401 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33577
85. 50402 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32804
86. 50403 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30521
87. 50406 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33160
88. 50408 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam, Thawatchai Wongprasert T 30355
89. 50413 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33280
90. 50414 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33720
91. 50912 Vernonia sp. S. Watthana 3645
92. 51166 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2772
93. 51798 Vernonia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7852
94. 52812 Vernonia sp. C. Maknoi 2981
95. 52953 Vernonia sp. C. Maknoi 3950
96. 53644 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1203
97. 53761 Vernonia sp. C. Maknoi 3042
98. 53821 Vernonia sp. C. Maknoi 3102
99. 53846 Vernonia sp. C. Maknoi 3128
100. 54203 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5984
101. 55717 Vernonia sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8517
102. 56190 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5761
103. 57934 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai, P. Tatiya 9036
104. 58077 Vernonia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson, C. Lakoet 9829
105. 59110 Vernonia sp. Yin-Jiangtao 1962
106. 59308 Vernonia sp. Li-Jianwu 268
107. 59716 Vernonia sp. S. Klongngern 11
108. 60692 Vernonia sp. Ling Shein Mang 87871
109. 60883 Vernonia sp. Ling Shein Mang 87251
110. 62252 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 2555 539
111. 62418 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 2554 358
112. 63149 Vernonia sp. Li-Jianwu 863
113. 63837 Vernonia sp. P. Thongson 22
114. 65692 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10182
115. 65719 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10211
116. 65720 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10212
117. 66244 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3282
118. 67778 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5836
119. 68707 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10618
120. 70827 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 35
121. 70830 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack et al. 39
122. 70922 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5740
123. 71662 Vernonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91103
124. 72068 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3948
125. 72773 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10879
126. 72774 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10880
127. 73021 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10802
128. 73024 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10805
129. 73744 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4154
130. 74458 Vernonia sp. Zhou-Shishun 8432
131. 77539 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4372
132. 80383 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 198
133. 80506 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 321
134. 80642 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3144
135. 80680 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4537
136. 80717 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4574
137. 80720 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4577
138. 81374 Vernonia sp. M. Norsaengsri 12169
139. 81591 Vernonia sp. C. Maknoi 651
140. 81691 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11731
141. 82819 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2685
142. 83070 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4605
143. 83192 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4727
144. 83293 Vernonia sp. C. Maknoi 7810
145. 83316 Vernonia sp. C. Maknoi 7833
146. 83414 Vernonia sp. K. Wangwasit 50518 2
147. 83677 Vernonia sp. S. Bunma s.n.
148. 84029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4815
149. 85939 Vernonia sp. K. Wangwasit 50316 3
150. 85941 Vernonia sp. K. Wangwasit 50318 10
151. 85944 Vernonia sp. K. Wangwasit 50518 2
152. 85949 Vernonia sp. K. Wangwasit 41122 17
153. 86321 Vernonia sp. M. Wongnak 368
154. 87310 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 152
155. 88457 Vernonia sp. N. Muangyen 309
156. 90182 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 105
157. 89055 Vernonia sp. N. Muangyen 646
158. 89104 Vernonia sp. N. Muangyen 695
159. 89324 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5424
160. 89453 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5553
161. 89632 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5618
162. 89654 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5640
163. 90335 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 258
164. 90467 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 389
165. 90260 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 183
166. 90300 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 223
167. 90539 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 460
168. 92505 Vernonia sp. L. kamkom 20
169. 92605 Vernonia sp. P. Phaosrichai 323
170. 92659 Vernonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 50
171. 93449 Vernonia sp. S. Daoh 11
172. 93530 Vernonia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5713
173. 94653 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4022
174. 94136 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5836
175. 94394 Vernonia sp. N. Muangyen 1521
176. 94434 Vernonia sp. N. Muangyen 1561
177. 94498 Vernonia sp. N. Muangyen 1625
178. 94602 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan, S. Satatha 3971
179. 95021 Vernonia sp. Chusie, Trithip Sukho MRT 4
180. 95949 Vernonia sp. P. Phaosrichai 347
181. 95308 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4120
182. 95547 Vernonia sp. N. Muangyen 1744
183. 95606 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5967
184. 97554 Vernonia sp. P. Chantaranothai et al. 1643
185. 97555 Vernonia sp. B. Bongcheewin s.n.
186. 98462 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 342
187. 98127 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 8
188. 98145 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 25
189. 98224 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 104
190. 98648 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 125
191. 98654 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 131
192. 100886 Vernonia sp. P. Phaosrichai 611
193. 105109 Vernonia sp. C. Maknoi 6299
194. 106307 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 762
195. 105325 Vernonia sp. T. Khambai 231
196. 106177 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 651
197. 106196 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 658
198. 106204 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 660
199. 106365 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 820
200. 106414 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 869
201. 106465 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 920
202. 106785 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 505
203. 106795 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 515
204. 106814 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 534
205. 110697 Vernonia sp. N. Muangyen 1903
206. 110876 Vernonia sp. N. Muangyen 2091
207. 111518 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 41
208. 112497 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1274
209. 113324 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 25
210. 114258 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 74
211. 114412 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4755
212. 116510 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 134
213. 116742 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 365
214. 116821 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 13
215. 116982 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 175
216. 118265 Vernonia sp. K. Inthamma 153
217. 120808 Vernonia sp. N. Muangyen 2790
218. 122693 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 163
219. 122700 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 170
220. 122740 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 210
221. 122745 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 215
222. 124696 Vernonia sp. N. Muangyen 3273
223. 124948 Vernonia sp. N. Muangyen 3525
224. 124971 Vernonia sp. N. Muangyen 3547
225. 125592 Vernonia sp. N. Muangyen 3672
226. 130105 Vernonia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2751
227. 130200 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2376
228. 130260 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2436
229. 130266 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2442
230. 130359 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2501
231. 130392 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2534
232. 130431 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2572
233. 130454 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2595
234. 130631 Vernonia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 908
235. 137690 Vernonia sp. K. Inthamma 1274
236. 137977 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2871
237. 138013 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2907
238. 138041 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2935
239. 140333 Vernonia sp. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101504
240. 140827 Vernonia sp. Wannapha Thassaklang, Ratima Boonnan, Woranart Thammarong 88
241. 142665 Vernonia sp. C. Maknoi et al. 5077

ปิด

QR code