ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 124223
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ochrolechia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 551
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2000
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100286 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5441
2. 100302 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5459
3. 100365 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5533
4. 100392 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5560
5. 100632 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5975
6. 100639 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6007
7. 102970 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5725
8. 102844 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5593
9. 103263 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5222
10. 103321 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5145
11. 108068 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6901
12. 108236 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 1581
13. 119273 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 1625
14. 119908 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6900
15. 119954 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6985
16. 120213 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5528
17. 120232 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5443
18. 120233 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5447
19. 120234 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 5460
20. 120247 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6287
21. 124224 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 217
22. 124225 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 6819
23. 124227 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 3336
24. 124328 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 4922
25. 124329 Ochrolechia sp. Sureeporn Jariangprasert 2602

ปิด

QR code