ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 124630
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hypoxis aurea Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

HYPOXIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3207
Collected date

วันที่เก็บ

15 May 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 15-20 cm high in dry evergreen forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

320
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11344 Hypoxis aurea Lour. Serm 85
2. 14486 Hypoxis aurea Lour. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 275
3. 15689 Hypoxis aurea Lour. P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 999
4. 18272 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 1044
5. 25670 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 207
6. 27769 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 351
7. 29888 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 1480
8. 30467 Hypoxis aurea Lour. P. Suksathan 4187
9. 30872 Hypoxis aurea Lour. J.F. Maxwell 07-381
10. 34544 Hypoxis aurea Lour. P. Suksathan 4350
11. 43402 Hypoxis aurea Lour. D. Khrueasan MS353
12. 48688 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri s.n.
13. 56462 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051202
14. 58779 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9398
15. 66831 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 10429
16. 67643 Hypoxis aurea Lour. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 910
17. 68944 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089499
18. 69209 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089297
19. 70637 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Nobuyuki Tsujita and Khin Myo Htwe 036006
20. 76041 Hypoxis aurea Lour. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094776
21. 77571 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11048
22. 82885 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 12269
23. 82976 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 12360
24. 85091 Hypoxis aurea Lour. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3326
25. 85915 Hypoxis aurea Lour. M. Norsaengsri 12568
26. 85680 Hypoxis aurea Lour. W. Pongamornkul 5021
27. 90997 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1007
28. 91039 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1049
29. 91081 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1091
30. 91782 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1150
31. 96335 Hypoxis aurea Lour. Mahasarakham University 18
32. 104766 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 5642
33. 105450 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi 6793
34. 110709 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 1916
35. 112642 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2129
36. 112782 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2269
37. 113383 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-84
38. 113800 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-050
39. 115135 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 670
40. 115338 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 873
41. 115808 Hypoxis aurea Lour. K. Wangwasit 180425-3
42. 117177 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2444
43. 117191 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 2458
44. 117424 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 1010
45. 121139 Hypoxis aurea Lour. N. Muangyen 3121
46. 123106 Hypoxis aurea Lour. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-100
47. 123506 Hypoxis aurea Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-044

ปิด

QR code