ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 124592
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dillenia aurea Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

Dilleniaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sarayut Rakarcha SR 102
Collected date

วันที่เก็บ

12 May 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree 6 m high. Flower solitary, sometime 2 together. Petals 5, free, caducous, yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Maha Sarakham, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 871 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 871
2. 6416 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 6416
3. 9085 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 9085
4. 14063 Dillenia aurea Sm. Kanchana, Pattaraporn 3
5. 24964 Dillenia aurea Sm. C. Glamwaewwong 939
6. 28910 Dillenia aurea Sm. W. Nanakorn et al. 28910
7. 29609 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi 1351
8. 38382 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi, P. Srisanga 2154
9. 46564 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 3535
10. 57261 Dillenia aurea Sm. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 159
11. 71335 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 3775
12. 71336 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 3776
13. 72827 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 10937
14. 73225 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 11397
15. 73235 Dillenia aurea Sm. M. Norsaengsri 11407
16. 74739 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 4213
17. 83710 Dillenia aurea Sm. S. Bunma s.n.
18. 95483 Dillenia aurea Sm. T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya, S. Satatha 82
19. 97496 Dillenia aurea Sm. C. Maknoi 5477
20. 118297 Dillenia aurea Sm. K. Inthamma 185
21. 124535 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 15
22. 124536 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 16
23. 124537 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 17
24. 124538 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 18
25. 124539 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 22
26. 124549 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 43
27. 124550 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 44
28. 124551 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 45
29. 124563 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 60
30. 124567 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 65
31. 124578 Dillenia aurea Sm. Sarayut Rakarcha SR 80
32. 132389 Dillenia aurea Sm. W. Pongamornkul 7231

ปิด

QR code