ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 124819
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Abelmoschus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3396
Collected date

วันที่เก็บ

5 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 80-100 cm high in mixed-deciduous forest. Flower yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 24101 Abelmoschus sp. C. Glamwaewwong 680
2. 35550 Abelmoschus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8377
3. 35569 Abelmoschus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8399
4. 47096 Abelmoschus sp. C. Maknoi 3586
5. 55726 Abelmoschus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8526
6. 62391 Abelmoschus sp. Romklao Botanical Garden 0331/2554
7. 71246 Abelmoschus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 955
8. 82352 Abelmoschus sp. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5753
9. 94395 Abelmoschus sp. N. Muangyen 1522
10. 112323 Abelmoschus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1100
11. 116499 Abelmoschus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-123
12. 121850 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1185
13. 123035 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-29
14. 123221 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-215
15. 125181 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1596
16. 135126 Abelmoschus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3292
17. 138459 Abelmoschus sp. K. Inthamma 1735
18. 139657 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3899
19. 141242 Abelmoschus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3255

ปิด

QR code