ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 124960
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus laxus Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3537
Collected date

วันที่เก็บ

28 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 30-50 cm high in mixed-deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Tak, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

130
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2651 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 2651
2. 3125 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3125
3. 3761 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3761
4. 4661 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 4661
5. 7254 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7254
6. 7622 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7622
7. 23052 Cyperus laxus Lam. C. Glamwaewwong 218
8. 35424 Cyperus laxus Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8244
9. 37688 Cyperus laxus Lam. J.F. Maxwell 06-632
10. 38754 Cyperus laxus Lam. S. Watthana 2984
11. 39545 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 4634
12. 41188 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5577
13. 45769 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS375
14. 45771 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS831
15. 47764 Cyperus laxus Lam. S. Sawangsawat 219
16. 47958 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 7126
17. 52584 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri 1670
18. 55446 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 8434
19. 55560 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 8568
20. 56645 Cyperus laxus Lam. Puangpen et al. N367
21. 58117 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 466
22. 66016 Cyperus laxus Lam. K. Srithi 658
23. 68548 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2912
24. 84865 Cyperus laxus Lam. S. Watthana & W. La-ongsri 3943
25. 95201 Cyperus laxus Lam. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-240
26. 104247 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 811
27. 104184 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 754
28. 115207 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 742
29. 115306 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 841
30. 115364 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 899
31. 122148 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1481
32. 123406 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-400
33. 127212 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1943
34. 126979 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1710
35. 127045 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1776
36. 127134 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1865
37. 128667 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2107
38. 128695 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2135
39. 128828 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2268
40. 128909 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2348

ปิด

QR code