ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 124889
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Desmodium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Fabaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Muangyen 3466
Collected date

วันที่เก็บ

23 Dec 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 80-100 cm high in mixed-deciduous forest. Flower white-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

220
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 228 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 228
2. 328 Desmodium sp. W. Nanakorn et al. 328
3. 12532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 373
4. 19068 Desmodium sp. M. Norsaengsri s.n.
5. 35785 Desmodium sp. C. Maknoi 1717
6. 38993 Desmodium sp. W. Pongamornkul 2338
7. 45862 Desmodium sp. C. Maknoi 3678
8. 49074 Desmodium sp. S. Watthana 3333
9. 51325 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2773
10. 51330 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2778
11. 51333 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2781
12. 51342 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2790
13. 51359 Desmodium sp. M. Norsaengsri 2807
14. 51463 Desmodium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7533
15. 53600 Desmodium sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1199
16. 54213 Desmodium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8233
17. 55724 Desmodium sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8524
18. 62135 Desmodium sp. D. Khrueasan MS 328
19. 63433 Desmodium sp. M. Norsaengsri 6685
20. 64532 Desmodium sp. W. Pongamornkul 3081
21. 77754 Desmodium sp. M. Norsaengsri 11673
22. 86365 Desmodium sp. M. Wongnak s.n.
23. 94174 Desmodium sp. W. Pongamornkul 5874
24. 104316 Desmodium sp. S. Kamonnate 882
25. 105176 Desmodium sp. C. Maknoi 6412
26. 106011 Desmodium sp. W. Pongamornkul 6487
27. 107048 Desmodium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 760
28. 108480 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018 71
29. 108498 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017 169
30. 108501 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2017 168
31. 108505 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016 36
32. 108523 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2016 33
33. 109551 Desmodium sp. Benjaporn Phookaphin 9
34. 109636 Desmodium sp. Juthamanee Bunsuk 2
35. 109638 Desmodium sp. Jindarat Aiansa-ard 5
36. 109679 Desmodium sp. Chakphat Rattanaphat 3
37. 111490 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 13
38. 111528 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 51
39. 111558 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 81
40. 111624 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 147
41. 111719 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 239
42. 111723 Desmodium sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, W. Khattiyot L10 243
43. 112026 Desmodium sp. Henrik Balslev, Sakuntala Ninkaew, Natcha Sutjaritjai , Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee 9108
44. 112322 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1099
45. 112327 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1104
46. 112328 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1105
47. 112444 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk 1221
48. 112717 Desmodium sp. N. Muangyen 2204
49. 114951 Desmodium sp. T. Choopan et al. 2018 222
50. 115989 Desmodium sp. K. Wangwasit 180911 9
51. 116172 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6824
52. 116182 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6834
53. 116199 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6851
54. 116202 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6854
55. 116213 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6865
56. 116233 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6885
57. 116265 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6917
58. 116266 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6918
59. 116285 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6937
60. 116318 Desmodium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6970
61. 117253 Desmodium sp. N. Muangyen 2520
62. 117274 Desmodium sp. N. Muangyen 2541
63. 118264 Desmodium sp. K. Inthamma 152
64. 118273 Desmodium sp. K. Inthamma 161
65. 120946 Desmodium sp. N. Muangyen 2928
66. 122793 Desmodium sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 263
67. 123477 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 15
68. 123823 Desmodium sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 360
69. 125317 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7060
70. 126899 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4141
71. 128685 Desmodium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2125
72. 129640 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4498
73. 129303 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 151
74. 129347 Desmodium sp. Akharasit Bunsongthae 209
75. 129453 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4311
76. 129680 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4538
77. 129777 Desmodium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4175
78. 131498 Desmodium sp. Chusie Trisonthi BD 81 (1)
79. 132393 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7235
80. 132524 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7404
81. 133566 Desmodium sp. Natdanai Pan-in V 351
82. 133571 Desmodium sp. Natdanai Pan-in V 356
83. 134412 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2762
84. 134414 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2764
85. 134443 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2793
86. 135755 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7723
87. 135835 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7803
88. 135884 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7852
89. 135984 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7946
90. 136024 Desmodium sp. W. Pongamornkul 7986
91. 136240 Desmodium sp. Henrik Balslev, S. Bunma 8688
92. 137547 Desmodium sp. K. Inthamma 1131
93. 138740 Desmodium sp. Martin van de Bult 1905
94. 140891 Desmodium sp. W. Pongamornkul 8055
95. 141112 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3125
96. 141148 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3161
97. 141150 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3163
98. 141246 Desmodium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3259
99. 142079 Desmodium sp. W. Pongamornkul 8582

ปิด

QR code